Koronatesting

Helse- og mestringsteknologi

Helse- og mestringsteknologi

Fremtidens helse- og omsorgstjenester er under utvikling. Molde kommune skal tilrettelegge for at innbyggerne skal få helsetjenester tilpasset sine behov og arbeider for at helse- og mestringsteknologi skal være en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene. 

Hva er helse- og mestringsteknologi? 

Teknologi har blitt en naturlig del av hverdagen vår. Vi bruker kalenderfunksjonen på telefonen, vi investerer i klokker som måler puls og søvn, har robotstøvsuger og smarthusteknologi installert i hjemmene våre. 

Helse- og mestringsteknologi blir definert som tekniske løsninger som kan være med på å øke en persons evner til å mestre egen hverdag, og bidra til økt trygghet og livskvalitet. Det tekniske utstyret kan f.eks. gi påminnelse om å ta medisiner, varsle om fall, varsle dersom noen går ut om natten eller om det har oppstått vannlekkasje. Teknologien kan også bidra til at en person lettere kan holde kontakt med venner og familie. 

Ulike typer helse- og mestringsteknologier 

Trygghetsskapende teknologier 

Gjør at man kan føle seg trygg og bo hjemme så lenge som mulig. Herunder er det løsninger som kan motvirke ensomhet og gi mulighet til sosial kontakt. Eksempel på slik teknologi er: 

 • Trygghetsalarm 
 • Lokaliseringsteknologi for bevegelsesfrihet 
 • Dørsensor 
 • Komfyralarm 
 • Videokommunikasjon 

Mestringsteknologier 

Gjør det mulig å mestre egen helse og hverdag. Her finnes det løsninger til personer med kroniske tilstander, personer som har behov for opptrening, rehabilitering og vedlikehold. Eksempel på slik teknologi er: 

 • Elektronisk medisindispenser 
 • Nettbrett med ulike apper og funksjoner 

Helseteknologi 

Gjør det mulig med medisinsk utgreiing og behandling i hjemmet. Eksempel på slik teknologi er: 

 • Medisinsk avstandsoppfølging 

Velværeteknologi 

Bidrar til å støtte opp om daglige gjøremål og at hver enkelt får brukt sine ressurser på best mulig måte. Eksempel på slik teknologi er: 

 • Smartklokke 
 • Robotstøvsuger 
 • Smarthusteknologi 
 • Styring av lys og varme 

Målet er å skape en tryggere, enklere og mer selvstendig hverdag for den enkelte. 

Ofte vil det være slik at det er størst utbytte av teknologisk utstyr når en tar det i bruk tidlig. Ta derfor kontakt med kommunen dersom du eller noen av dine pårørende har utfordringer med å mestre hverdagen, og om du/dere lurer på om mestringsteknologi kan være aktuelt. 

Kontaktskjema Tildeling og koordinering 

Hva kan du gjøre selv? 

Det er mye man kan gjøre selv. Teknologitilbudet til privat bruk er mangfoldig, herunder også flere helse- og mestringsteknologiske løsninger. Kommunen kan ikke tilby alt, men kan informere og rettlede rundt de mulighetene som finnes, og være med å peke deg i den retningen som er riktig for deg og dine behov. 

Å ta i bruk individuelle teknologiske løsninger i egen bolig er en god investering i egen helsefremtid. 

Det er nyttig å gjøre refleksjoner rundt egen hverdag og om fremtiden: 

 • Er det her jeg skal fortsette å bo? 
 • Er boligen sikret med tanke på brannsikkerhet? 
 • Har jeg god internettdekning? Dette gjør det mulig å ta i bruk hjelpemidler som sender varsler ut fra boligen. 

Hva kan kommunen hjelpe deg med? 

Dersom du lurer på om mestringsteknologi er et aktuelt tiltak for deg må du først ta kontakt med Tildeling og koordinering for å få vurdert din situasjon og behov. Kartleggingen gjøres i nært samarbeid med deg og eventuelt dine pårørende. 

Kontaktskjema Tildeling og koordinering 

Helse- og mestringsteknologiske tjenester blir førstevalget der dette gir tilstrekkelig hjelp og gir minst mulige endringer i hverdagen. Kommunen kan tilby følgende teknologi pr i dag: 

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarmen videreformidler kontakt til hjemmesykepleien og gir hjelp til de som trenger det hele døgnet. En digital trygghetsalarm har innebygd SIM-kort og kobles opp via mobilt nettverk. 

Mer informasjon om trygghetsalarm 

Elektronisk medisineringsstøtte 

En elektronisk medisindispenser kan være en måte å få hjelp med å ta dine medisiner på. Den gir et varsel når medisinen skal tas. Løsningen har også mulighet til å varsle pårørende eller helsepersonell hvis medisin ikke tas ut av dispenseren. Å kunne ta medisinene selv gir økt frihet og fleksibilitet i hverdagen. Man kan ta med reisedoser hvis man skal være hjemmefra de tidene medisinene skal tas, eller unngå å vente på hjemmetjenesten til faste tidspunkter. Fordelene er mange.  

Det er hjemmesykepleien i kommunen som administrerer og gir bistand til den elektroniske medisineringsstøtten. 

Nyttige lenker 

Kunnskapsbanken - Kunnskapsbanken er et nettsted fra NAV som inneholder fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking. 

Appbiblioteket - Appbiblioteket er et nettsted fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Husbanken - lån til boligkvalitet - Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. 

Helse- og omsorgstjenesteloven - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

Pasient- og brukerrettighetsloven - Lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980