Somatisk rehabiliteringsteam

Somatisk rehabiliteringsteam

Teamets oppgave er å drive individrettet rehabiliteringsarbeid og tilrettelegge tiltak på tvers av etater og instanser.

Hvem er rehabiliteringsteamet?

Rehabiliteringsteamet i Molde kommune består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Teamet har base i Kirkebakken helsehus og har hele kommunen som arbeidsområde.

Ulike former for rehabilitering

Det er fire plasser til disposisjon og en tar utgangspunkt i fire ukers opphold. Det er også tilbud om oppsøkende rehabilitering. Det vil si at den enkelte kan få tilbud i sitt eget hjem. Mange vil også ha behov for videreføring av igangsatte tiltak ved utreise fra Kirkebakken helsehus.

Innholdet i den enkeltes rehabiliteringstilbud er individuelt tilpasset. For ytterligere informasjon kan rehabiliteringsteamet kontaktes.

Slik søker du

 

Kontaktpersoner

Somatisk rehabiliteringsteam
Navn Funksjon Mobil
Håkon Skjølsvik Sand Fysioterapeut 948 00 913
Siri Vaksvik Sykepleier 957 48 549
Gunn Faksvåg Ergoterapeut 908 16 260

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Rehabiliteringsteamet
Kirkebakken helsehus
Veøygata 1
6413 Molde