Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

En tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem eller nærmiljø.

Hva tilbyr vi?

Vi gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med oss utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
 
På bakgrunn av dette vil vi jobbe sammen med deg mot dine mål. Hverdagsrehabilitering innebærer primært tilrettelegging og trening i hverdagsaktiviteter. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med at din funksjon blir bedre.

Hvem kan få tilbudet?

Tjenesten kan være aktuell dersom du:

 • er over 18 år
 • brått eller gradvis har fått redusert funksjon, eller utfordringer med å utføre hverdagsaktiviteter som følge av helsemessige eller psykososiale forandringer
 • har behov for opptrening i ferdigheter og aktiviteter i en overgangsfase etter endt rehabiliterings- eller kortidsopphold, eller opphold på sykehus
 • Har ønske om å være aktiv og klare deg selv i størst mulig grad
 • er motivert for å gjøre en egeninnsats
 • har et rehabiliteringspotensiale
 • er i stand til å definere egne mål og ta aktivt del i en rehabiliteringsprosess

Standard for tjenesten

 • Tidsavgrenset tjeneste i ditt hjem
 • Tjenesten kartlegger, vurderer og følger deg opp for å fremme mestring i daglige gjøremål
 • Du vil få en rehabiliteringsplan som beskriver individuelle mål og tiltak
 • Tjenesten gis primært på dagtid i hverdager
 • Tjenesten kan bli avsluttet eller forlenget som følge av endringer i dine behov
 • Har du behov for lege, må du benytte egen fastlege

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Hverdagsrehabiliteringsteamet
E-post
Mobil 916 45 790
Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980