Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

En tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem eller nærmiljø.

Hva tilbyr vi?

Vi gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med oss utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
 
På bakgrunn av dette vil vi jobbe sammen med deg mot dine mål. Hverdagsrehabilitering innebærer primært tilrettelegging og trening i hverdagsaktiviteter. Treningsinnsatsen vil være intensiv i begynnelsen og avta i takt med at din funksjon blir bedre.

Hvem kan få tilbudet?

Tjenesten kan være aktuell dersom du:

 • er over 18 år
 • brått eller gradvis har fått redusert funksjon, eller utfordringer med å utføre hverdagsaktiviteter som følge av helsemessige eller psykososiale forandringer
 • har behov for opptrening i ferdigheter og aktiviteter i en overgangsfase etter endt rehabiliterings- eller kortidsopphold, eller opphold på sykehus
 • Har ønske om å være aktiv og klare deg selv i størst mulig grad
 • er motivert for å gjøre en egeninnsats
 • har et rehabiliteringspotensiale
 • er i stand til å definere egne mål og ta aktivt del i en rehabiliteringsprosess

Standard for tjenesten

 • Tidsavgrenset tjeneste i ditt hjem
 • Tjenesten kartlegger, vurderer og følger deg opp for å fremme mestring i daglige gjøremål
 • Du vil få en rehabiliteringsplan som beskriver individuelle mål og tiltak
 • Tjenesten gis primært på dagtid i hverdager
 • Tjenesten kan bli avsluttet eller forlenget som følge av endringer i dine behov
 • Har du behov for lege, må du benytte egen fastlege

Slik søker du

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet

 

Kontakt

Hverdagsrehabiliteringsteamet
E-post
Mobil 916 45 790
Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde