Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Hjelpemidler og mestringsteknologi

Hjelpemidler og mestringsteknologi

Kortidsutlån 

Hjelpemidler for korttidsutlån (under to år) kan du leie via Hjelpemiddelsentralen ved Råkhaugen omsorgssenter.

Varig utlån

Er behovet varig kan du søke om varig utlån fra Nav, hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Se informasjon om hjelpemidler på hjemmesiden til NAV

Reparasjon av hjelpemidler

Hjelpemiddelsentralen har ansvaret for vedlikehold og service av de kommunale hjelpemidlene. Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt (f.eks. personløfter, heis og elektrisk rullestol) kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket

Hvordan få tilbudet? 

For midlertidig leie av kommunale hjelpemidler kan kommunens ergo-, fysioterapitjeneste eller Hjelpemiddelsentralen kontaktes.
 
Montører kjører ut og monterer hjelpemidler og tilrettelegger hjelpemidlene hjemme hos søker. Vi henter også inn hjelpemidler som ikke lenger er i bruk.
Enkle hjelpemidler, som for eksempel rullestol, dusjstol, toalettforhøyer, rullator og lignende kan hentes selv på lageret i Råkhaugen.

Hva koster det?

Leie/kjøpe hjelpemiddel
Leie/kjøpe hjelpemiddel
Hjelpemiddel Pris
Små (til syn og hørsel) Kr 110,-
Mellomstore (rullestol, arbeidsstol) Kr 215,-
Store (sykeseng, løftestol) Kr 326,-
Krykke (kjøp per stk) Kr 210,-

 

Kontaktinformasjon

Jon Eilif Viken
Hjelpemiddelsentralen, Råkhaugen
E-post
Telefon 71 11 37 02
Mobil 932 39 603

Åpningstider

Telefontid 9-15, torsdager 10-15

Adresse

Råkhaugen omsorgssenter
Råkhaugvegen 12
6425 Molde

Kart