Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Molde kommune består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Hvilken fysioterapeut skal du velge?

 • Fysioterapeuter med driftsavtale velges hvis du kan oppsøke fysikalsk institutt selv. Du tar kontakt med fysioterapeuten direkte, og betaler kun egenandel eller bruker frikort om du har det.
   
 • Hos fysioterapeuter uten driftsavtale er ventetiden ofte kortere, men behandlingen koster som regel mer for deg som pasient, og egenandeler og frikort gjelder ikke.
   
 • Kommunal fysioterapi tilbyr fysioterapi til deg med sammensatte behov som trenger tverrfaglig oppfølging. Oppfølgingen kan du få i ditt private hjem eller i våre lokaler, og tiltakene får du enten individuelt eller i gruppe. Dette velges hvis du trenger tilpasset oppfølging.

Se alle fysioterapeuter med og uten kommunal driftsavtale her 

Hva tilbyr vi?

Fysioterapeutene vil:

 • kartlegge dine ressurser og muligheter.
 • følge opp dine mål og behov i en tidsbegrenset periode.
 • tilrettelegge for fysisk aktivitet og deltagelse på ulike arenaer
 • lære opp og veilede
 • tilrettelegge et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering, hvis du har behov for det. Dette gjør vi i tett samarbeid med andre faggrupper
 • hjelpe deg å søke på enkle tekniske hjelpemidler, og lære deg å bruke disse.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid, f.eks fallforebyggende tiltak

Hvordan få tilbudet?

Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon, eller gjennom din fastlege eller annet helsepersonell. Eventuelle meldinger fra lege eller annen relevant medisinsk informasjon skal ligge ved henvendelsen, slik at vi kan behandle den så effektivt som mulig.

Hva skjer videre?

Vi foretar en individuell helthetlig vurdering, og vi avgjør om tilbudet skal gis av kommunalt ansatte fysioterapeuter eller av fysioterapeut med driftsavtale.

Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har fått henvendelsen. Du får tilsendt svarbrev med tidsfrist for når tjenesten skal starte.

Vi forventer at du deltar aktivt og at du eller din representant tar ansvar for å fremme egen helse og mestring

Gi beskjed senest 1 virkedag i forveien hvis timen må avbestilles.

Hva koster det?

Egenandel

Du må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2, og grensen for frikort utgjør pr 01.01.19 kr 2085,-. 
Les mer om egenandeler som inngår i egenandelstak 2 her. (PDF, 261 kB)

Egenandelen er den samme om det er en fysioterapeut fra kommunen eller om de har driftsavtale med oss. 

Fritak for betaling av egenandel

Pasienter under 16 år og personer med yrkesskade godkjent fra Nav vil være fritatt for betaling av egenandel. Det gjelder også beboere i sykehjem eller andre boformer med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Transport til og fra behandling

Om du ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport til og fra behandling kan du få rekvisisjon til reisen av din behandler. Du betaler kun en egenandel for reisen. Les mer om pasientreiser her

Klage

Skriftlig klage sendes til virksomhetsleder for ergo- fysio- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.

Kontakt

Fysioterapi ergoterapi og rehabiliteringstjenesten
E-post
Mobil 901 07 009

Telefontid: 12.30 - 14.30

Fysioterapitjenesten distrikt Nesset
Telefon 947 94 554
Mobil 415 85 181

Kart