Fysikalske institutt

Fysikalske institutt

Fysikalske institutter i Molde kommune består av fysioterapeuter med driftsavtale, og fysioterapeuter uten driftsavtale. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få behandling, men kontakter det aktuelle institutt direkte.

Kiropraktorer i Molde er private virksomheter uten driftsavtaler med kommunen.

Fysioterapeuter med driftstilskudd

Fysioterapeuter uten driftsavtale

Hos fysioterapeuter uten driftsavtale er ventetiden som regel kortere, men behandlingen koster som regel mer for deg som pasient, og egenandeler og frikort gjelder ikke.
Helfo gir delvis eller full stønad til dekning til utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2.
Les mer om egenandeler som inngår i egenandelstak 2 her. (PDF, 261 kB) 
Behandlingen er gratis for barn under 16 år og ved yrkesskade.

Hos privatpraktiserende fysioterapeuter uten driftsavtale koster behandlingen som regel mer for deg som pasient, og egenandeler og frikort gjelder ikke.