Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeutene bidrar til at du har mulighet til å leve et aktivt liv, delta i samfunnet og finne løsninger når det oppstår et gap mellom egne forutsetninger og hverdagens krav. Vi vil at du skal mestre selv, og ha en god og meningsfull hverdag.

Hva tilbyr vi? 

Ergoterapeutene i Molde:

  • jobber for at du kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter
  • gir hjelp til kartlegging av egne ressurser og muligheter
  • gir råd og veiledning om hvordan du kan trene ferdigheter gjennom praktiske gjøremål
  • bistår med tilrettelegging av dine omgivelser inne, ute, i boligen, på arbeidsplassen m.m.
  • gjør kartlegginger i hjemmet, og veileder hvis du trenger ombygging av boligen din
  • formidler behov for hjelpemidler og hjelper med søknad til NAV hjelpemiddelsentral innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler
  • tilrettelegger et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering - dersom du har behov for det. Dette gjør vi i tett samarbeid med andre fag-grupper
  • bidrar i planarbeid med kunnskap om universell utforming. Målet er at offentlige bygninger, transport og ute-områder gjøres mer tilgjengelige og brukbare for alle

Hvordan få tilbudet? 

Både pårørende, innbygger selv og helsepersonell kan ta kontakt. Det er ikke noe søknadsskjema eller behov for henvisning fra lege. 

 

Kontakt

Fysioterapi ergoterapi og rehabiliteringstjenesten
E-post
Mobil 901 07 009

Telefontid: 12.30 - 14.30

Ergoerapitjenesten distrikt Nesset
Telefon 71 23 11 54
Mobil 918 89 954

Adresse

For voksne over 18 år:
Veøygata 1
6413 Molde

For barn:
Enenvegen 12
6416 Molde

Post:
Ergoterapi Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde