Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Hva tilbyr vi?

På Frisklivssentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Vi har ulike kurs og faste treningsgrupper.

Har du psykiske vansker eller søvnproblemer?

Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale.
Vi tilbyr oppfølging i inntil ett år. 

Vi er en forebyggende helsetjeneste som jobber etter helsedirektoratets anbefalinger og deres veileder for frisklivssentraler.

Målgruppe

Mennesker som har behov for drahjelp til å komme i gang med livsstilsendring. Det gjelder særlig dem som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Kontaktinformasjon

Runhild K. Hauffen
koordinator Frisklivssentralen
E-post
Mobil 941 79 465