Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om leie av kommunal gjennomgangsbolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp.

Hva tilbyr vi?

Kommunen kan stille med en 

Hvem kan få tilbudet?

Prioriterte grupper er blant annet:

  • vanskeligstilte
  • ressurssvake
  • eldre
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • ungdom i etableringsfasen

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

Før du flytter inn må du betale et depositum som tilsvarer 6 måneders husleie. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du Molde Eiendom KF.

Her kan du lese om trygde- og omsorgsbolig

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde