Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid

Brunpapir innspill_800x600

I november 2015 vedtok Molde kommunestyre følgende overordnet Lean-strategi for organisasjonen: "Lean styrker organisasjonens evne til måloppnåelse. Gjennom forbedringskultur skal Molde kommune gjøre utvikling til en integrert del av den daglige driften." Les mer i Lean-rapporten.

Film om Lean i Molde kommune

Vil du vite mer?

Ansvaret for opplæring og utrulling av Lean ligger til seksjon for Organisasjonsutvikling og digitalisering.

Ta kontakt med rådgiver Jeanette Blikås hvis du vil vite mer om Lean i Molde kommune. 

Tips en venn Skriv ut