Si di meining om framtidas Molde

Vi vil gjerne høye kva enkeltpersonar, lag og organisasjonar, bedrifter og andre meiner om kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi som no ligg til høyring.

Kva for visjon, verdiar, satsingsområder og strategiar skal moldesamfunnet samle seg om dei neste ti åra?

 

Les meir ->

Politikk og innsyn

Følg med i lokalpolitikken! På grunn av smittevernet kan du ikke følge de politiske møtene fra tilhørerbenken nå, men alle møtene filmes slik at du kan følge debattene direkte eller i opptak via kommuneTV.

Alt om politikk

Aktuelt fra kommunen