Finn en ansatt

Søk etter ansatte i Molde kommune her! 

Søk på etternavn, fornavn, tittel eller navn på avdeling.
Bruk enten fornavn eller etternavn.
Dersom feil i lista, meld fra til forstelinjetjenesten@molde.kommune.no
 


Avdelinger
Finn en ansatt
EtternavnFornavnTelefonMobilTittel
Agnieszka
41 70 05 19
Barnas Hus barnehage
Inger Marie
41 20 07 71
Enhetsleder
Toril Johansen
93 23 14 81
Pedagogisk leder - Rød gruppe
Camilla
93 23 14 82
 932 31 482
Pedagogisk leder - Blå gruppe
Kari
93 23 14 11
 904 71 767
Pedagogisk leder - Lilla gruppe
Tanja
93 23 14 82
Pedagogisk leder - Blå gruppe
Sissel
46 85 31 88
Barnehagelærer - Grønn gruppe
Mari Høgetveit
93 23 14 11
 908 23 420
Pedagogisk leder - Gul gruppe
Barnevernstjenesten i Molde, Misund, Aukra og Eide
Jacqueline
91 00 66 42
Kontaktperson
Marte Løken
90 94 03 80
kontaktperson
Barneverntjenesten i Molde, Midsund, Aukra og Eide
Gry
90 60 97 75
Barnevernkurator
Lene S.
95 10 97 27
Barnevernkurator
Tore
95 20 37 42
Koordinator
Eva Borbei
90 64 54 36
Barnevernkurator
Jogeir
92 04 73 26
Kontaktperson
Elin
46 90 69 03
Kontaktperson
Ragnhild
91 39 01 99
Saksbehandler
Yngve Brakstad
95 49 16 80
Enhetsleder
Stine
95 10 97 27
Barnevernkurator
Kine
91 12 34 20
Barnevernkurator
Anne Merethe
97 08 73 79
Fagleder
Carina
95 81 10 54
Barnevernkurator
Solveig
91 34 09 17
 917 94 432
Konsulent
Elisabeth
94 83 07 07
Merkantil
Liv
94 80 84 77
Barnevernkurator
Kristin
90 26 10 51
Barnevernkurator
Tina Marie
90 94 35 66
Saksbehandler
Heidrun
48 14 18 45
Barnevernkurator
Trine
48 99 05 65
Barnevernkurator
Natalia
91 39 08 95
Barnevernkurator
Belinda
91 00 66 42
Barnevernkurator
Siw Håkonsen
95 06 51 15
kontaktperson
Lene
97 47 99 75
Barnevernkurator - konsulent
Anna
97 72 94 56
Barnevernkurator
Marita
71 11 16 48
 971 69 150
Miljøterapeut
Vibeke
48 19 73 23
Sekretær
Anne
90 70 80 34
Familieveileder
Gunn Risan
95 10 92 03
Barnevernkurator
Astrid Terese
94 87 34 94
Kontorfaglig konsulent
Silje
91 39 27 07
Saksbehandler
Gerd Lise Moen
90 23 20 40
Fagleder
Andrea
99 10 43 04
Barneverntjenesten i Molde, Midsund, Aukra og Eide
Elisabeth
91 72 82 06
Barnevernleder
Isabel
48 00 43 57
Kontaktperson
Torgerd
41 22 64 65
Familieveileder
Torben
90 80 98 19
Miljøterapeut/ barnevernkurator
Wenche
95 27 98 40
Barnevernkurator
May Kristin
41 50 35 84
Barnevernkurator
Silje
90 94 03 80
 909 40 380
Barnevernkurator
Anne Karin
95 01 16 33
Barnevernkurator
Sissel
71 11 16 47
 415 02 882
Miljøterapeut
Gro Anita
99 31 69 09
Barnevernkurator
Bekkevoll ungdomsskole
Rune
71 11 25 54
Inspektør
Kai André
71 11 25 57
Rådgiver
Sissel
71 11 25 53
 412 14 327
Enhetsleder
Solveig
71 11 25 56
Rådgiver
Sylvia
71 11 25 50
Ekspedisjon
Bergmo omsorgssenter
Malin
71 11 32 07
Avdelingsleder, Gr. Nedre
Wenche Knutset
71 11 32 01
Konsulent
Ragnhild
71 11 32 16
Kjøkkensjef
Beate
71 11 32 17
Avdelingsleder, Nøisomhed 2 etg
Mette
71 11 32 02
Oversykepleier, Hjemmetjenesten og Sykehjemmet
Hilde
71 11 32 03
 934 47 241
Enhetsleder
Reidun
71 11 32 04
Avdelingsleder, Gr.øvre
Hilde
71 11 32 09
Avdelingsleder. avd. Rosehagen. 1.etg
Bergmo ungdomsskole
Knut Hallvard
71 11 26 06
Rådgiver
Lars
71 11 26 05
 957 25 219
Inspektør
Frank
71 11 26 03
 996 28 088
Enhetsleder
Kim
71 11 26 04
Rådgiver
Jorunn
71 11 26 02
 958 11 455
Konsulent
Bolsøy kirkekontor
Rigmor
71 11 15 92
Diakon
Magne
71 11 15 93
Sokneprest
Inger Marie
71 11 15 95
Kateket
Tormod
71 11 15 94
Sokneprest
Jan Erik
71 11 15 96
Sokneprest
Eva
71 11 15 90
Merkantil
Bolsøya skole
Rut Synnøve
71 11 27 40
Enhetsleder
Byggesak og geodata
Erik
71 11 13 31
 922 46 644
Overingeniør, Geodata
Line Monsås
71 11 12 68
Avdelingsingeniør byggesak
Sylvi
71 11 13 30
Konsulent, Geodata
Gunn Kristin
71 11 12 63
Avdelingsingeniør, Geodata
Hans Edvard Dahl
71 11 12 72
Avdelingsingeniør byggesak
Tommy
71 11 12 74
Juridisk rådgiver, Byggesak
Gudrun
71 11 12 71
Overingeniør Byggesak
Turid
71 11 12 60
Sekretær, Byggesak
Stine Ugelvik
71 11 12 61
Juridisk rådgiver Byggesak
Aleksander Aasen
71 11 13 34
 908 28 086
Enhetsleder
Roar
71 11 13 33
Avdelingsingeniør, Geodata
Thor
71 11 13 36
Avdelingsingeniør, Geodata
Synnøve
71 11 13 38
Konsulent, Byggesak
Hans Christian
71 11 12 62
Eiendomskatt - saksbehandler
Bjørnar
71 11 13 32
Avdelingsingeniør, Geodata
Dokument- og arkivtjenesten
Martha
71 11 11 78
Seksjonsleder
John Arild
71 11 11 72
Førstekonsulent
Belinda
71 11 11 75
Førstekonsulent
Ruth Nanna Kvernmo
71 11 11 76
Førstekonsulent
Driftsavdelingen
Ann-Mari
41 57 25 94
Kommunalsjef
Tone Haukebø
71 11 11 17
 901 12 662
Rådgiver oppvekst/SLT-koordinator
Fagseksjon barnehage
Lina
71 11 10 66
Rådgiver
Inger Amalie Gjelstenli
71 11 16 33
Spesialpedagog
Hilde
71 11 16 35
Spesialpedagog
Lene
71 11 16 33
Spesialpedagog
Maja
71 11 16 33
Spesialpedagog
Greta
99 23 19 67
 992 31 967
Rådgiver
Bente
71 11 16 34
Spesialpedagog
Ingrid Walgermo
71 11 10 69
 988 67 449
Spesialpedagog/koordinator
Kirsti Mjåtveit
71 11 10 64
Konsulent
Gerd Karin
71 11 16 36
 906 50 035
Spesialpedagog
Gro Toft
71 11 10 65
 470 19 057
Fagsjef barnehage
Fagseksjon pleie og omsorg
Kjersti
71 11 11 99
 928 48 422
Fagsjef pleie og omsorg
Monica
71 11 16 32
 924 49 548
Konsulent, digitalisering
Monica
71 11 16 32
 924 49 548
Konsulent, digitalisering
Irene
71 11 11 81
 900 58 086
Førstekonsulent
Margret
71 11 11 98
 922 04 850
Førstekonsulent
Fagseksjon skole
Liv
71 11 10 58
 996 28 184
Rådgiver
Lise Helen Wessel
71 11 10 62
Pedagogisk konsulent
Bo
71 11 10 67
 922 90 191
Rådgiver
Ivar
71 11 10 61
Fagsjef skole
Flyktningtjenesten
Makseem
90 78 40 76
Førstekonsulent - Økonomi
Kåre Ansgar
99 40 64 50
Konsulent tekninsk - miljø
Magne
90 53 62 40
Avdelingseder Bosetting
Eva
47 51 26 44
Kvalifiserting og integrering
Marthe
90 62 62 21
Konsulent - Resepsjon
Ann Kristin
90 81 26 05
Miljøterapeut- Kvalifisering og integrering
Branka
90 50 92 24
Førstekonsulent - Økonomi
Nina
46 91 40 20
Førstekonsulent logistikk
May Elin
48 17 34 87
Bosetting
Siri Arnestad
90 18 24 70
Programveileder
Anette
91 65 27 43
Kvalifisering og integrering
Tove
90 80 73 07
Adelingsleder Kvalifisering og integrering
Karl
95 12 69 50
Miljøterapeut - Oppfølging enslige mindreårige
Morten
91 75 74 80
Enhetsleder
June Elisabeth
47 27 19 80
Avdelingsleder enslige mindreårige
Hege
90 27 28 90
Kvalifisering og integrering
Marita
91 65 27 06
Miljøterapeut
Laila
48 08 79 50
Førstekonsulent. Dokumentasjon - Arkiv
Magnus Drejer
90 04 58 75
Programveileder
Laetitia
91 65 27 42
Miljøterapeut
Danny
90 71 56 76
Fagarbeider tekninsk - miljø
Ann-Christin
47 70 33 37
Kvalifisering og integrering
Anne Elisabeth
91 65 27 29
Miljøterapeut- Kvalifisering og integrering
Øyvind
46 91 45 99
Førstekonsulent økonomi/tilskudd
Anita
48 28 93 30
Kvalifisering og integrering
Miranda
94 15 96 35
Kvalifisering og integrering
Fysioterapi, ergoterapi og rehabiliteringstjenesten
Anne Elisabet
91 10 80 87
 911 08 087
Rehabiliteringsteam, fysioterapeut Kirkebakken Helsehus
Eva Mittet
71 11 19 68
 913 15 067
Fysioterapeut
Anne
71 11 14 49
 932 39 643
Ergoterapeut. Rehabilitering, voksne
Sissel
71 11 12 53
 907 46 468
Virksomhetsleder for ergoterapi, fysioterapi og rehabilitering
Charlotte
97 49 57 11
Ergoterapeut.barn og habilitering, Frisklivssentral
Runhild
71 11 14 28
 941 79 465
Fysioterapi, rehabilitering. Fysioterapeut
Målfrid
48 08 97 70
Hjemmetrener, Hverdagsrehabilitering
Siv Tonje
71 11 14 98
 948 47 436
Fysioterapeut
Lise
94 80 77 86
Ergoterapeut
Marit Bratrud
71 11 19 69
 902 81 507
Fysioterapeut barn og unge
Trine Rypdal
48 08 84 99
Spesialfysioterapeut i Hverdagsrehabilitering
Inger Elisabeth
71 11 34 55
Fysioterapeut
Mette
91 64 57 90
Ergoterapeut – Koordinator Hverdagsrehabilitering
Sigrid
71 11 34 56
 953 01 795
Fysioterapeut
Maria Ingeborg
71 11 14 81
 913 88 130
Ergoterapeut Helsetjenesten
Reidun
71 11 19 67
 970 89 851
Fysioterapeut
Vivian
71 11 34 58
 477 07 678
Fysioterapeut
Andreas
90 27 45 33
 902 74 533
Ergoterapeut - voksne
Ruth Anita
48 08 91 90
Spesialsykepleier i Hverdagsrehabilitering
Solveig Thormodsæter
90 77 74 18
Ergoterapeut. Voksne, barn og habilitering
Førstelinjetjenesten
Ingeborg
71 11 15 84
 415 17 319
Førstesekretær
Kari Sæbø
71 11 11 38
Konsulent
Ina Rausand
71 11 15 71
Seksjonsleder Førstelinjetjenesten
Stine Mordal
71 11 15 70
Førstekonsulent
Glomstua omsorgssenter
Anita
71 11 18 30
Avdelingsleder, Avdeling Qvamstua
Aino Monika
71 11 18 25
Leder Dagsenter
Margaret
71 11 18 15
 920 40 361
Avdelingsleder, Hjemmetjenesten - Midtre bydel
Edit
71 11 18 03
Kontorleder
Monica
71 11 18 17
Avdelingsleder hjemmetjenesten - Indre
Inger Stine Tangen
90 81 92 02
Avdelingssykepleier, Bofelleskap
Åshild
71 11 18 25
 932 39 604/ 952 05 481
Leder dagsenteret
Harriet Vågen
71 11 18 12
 996 96 988
Oversykepleier hjemmetjenesten
Jorun Solveig
71 11 37 83
Margaret
71 11 18 45
Avdelingsleder, Avdeling Bjørsetstua
Marita
71 11 18 14
Avdelingsleder hjemmetjenesten
Grete
71 11 18 40
Avdelingssykepleier, avd. Bjørka
Corinna
71 11 18 02
 480 06 353
Enhetsleder
Ronald
71 11 18 28
 916 52 702
Kjøkkensjef
Alice
71 11 18 04
Oversykepleier sykehjemmet
Hatlelia barnehage
Siri
47 90 14 81
 479 01 481
Pedagogisk leder - Grønn
Dordi Marit
94 22 08 07
 976 60 941
Pedagogisk leder - Gul
Thomas Dahle
99 29 55 76
 479 01 480
Pedagogisk leder - Blå
Mats
94 22 08 07
 942 20 807
Pedagogisk leder - Lilla
Gry
97 66 09 41
 479 01 480
Pedagogisk leder - Blå
Ann Helen
47 90 15 90
 942 20 807
Avdelingsleder - avdeling Rød
Monica
47 90 15 90
 479 01 590
Pedagogisk leder - Rød
Bjarnhild
71 25 46 46
 954 85 947
Enhetsleder
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
Kari
99 12 32 28
Pedagogisk leder, Hauglegda, Maurtua
Øvre Bergmo
71 21 08 77
Richard
95 22 37 37
 952 23 737
Pedagogisk leder, Furutoppen
Torill Skjevik
71 21 31 80
 977 76 531
Assisterende styrer Hauglegda
Inger Lise
99 12 32 28
Pedagogisk leder, Hauglegda, Maurtua
Tone
95 22 46 95
Pedagogisk leder. Tyrirota
Anja
95 22 40 45
 917 07 037
Pedagogisk leder - Torvmyra
Erling
71 11 32 41
 412 98 735
Enhetsleder
Camilla Farstad
71 21 08 77
Pedagogisk leder, Øvre Bergmo barnehage
Tina Marie
95 22 65 33
Pedagogisk leder, Hauglegda, Røsslyngen
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Hilde
95 09 48 23
 950 94 823
Helsesøster Kleive
Maja
94 16 74 40
 941 67 440
Helsesøster - Langmyra skole
Elin
71 11 23 17
 916 52 701
Helsesøster Romsdal/Bekkevoll
Liv-Janne Raknes
71 11 16 17
 902 82 992
Helsesøster
Irene
90 47 47 30
 904 74 730
Helsesøster
Sissel
94 16 74 40
Helsesøster - Langmyra skole
Lene Fredriksen
71 11 12 42
 950 79 310
Helsesøster Forebyggende helsetiltak
Solfrid
94 84 25 70
Helsesøster - Bolsøya skole
Liv Anne
71 11 23 17
 477 02 805
Helsesøster Kvam/Sekken
Tone
90 28 20 80
 902 82 080
Helsesøster. Koordinator helsestasjon for ungdom
Beathe Kamben
71 11 23 16
 904 74 401
Helsesøster, Kviltorp
Margrethe
48 14 12 06
Helsesøster
Ingeborg
93 20 21 66
 932 02 166
Jordmor
Monica
71 11 23 00
 915 44 573
Helsestasjonmedarbeider
Janne Vindenes
90 47 07 75
 904 70 775
Helsesøster, koordinator FHT-Gotfred Lies plass 4
Tove
95 73 40 73
Virksomhetsleder
Marthe-Lise
90 47 83 20
 904 78 320
Helsesøster for flyktningetjenesten
Anne Reidun
71 11 12 46
 916 12 195
Helsesøster, Bekkevoll
Gunvor
91 65 27 09
 916 52 709
Familieveileder
Line Stordal
99 42 81 80
 994 28 180
Helsesøster Bekkevoll
Else
90 97 70 70
Jordmor
Elisabeth Herje
47 70 35 50
 477 03 550
Jordmor
Kristine
71 11 23 15
 906 11 480
Helsesøster Nordbyen/Bergmo
Gro Vindal
90 62 47 79
 906 24 779
PMTO terapeut Familieveileder
Marit
90 63 19 34
 906 31 934
Helsesøster VG og Vaksinasjon
Anne Lise
99 42 85 60
 994 28 560
Merkantil
Lene Roksvaag
94 15 46 65
Helsesøster - Skjevik/Kleive/ Langmyra Prosjekt
Helsetjenesten - PPT
Christine Oshaug
96 09 22 70
Merkantil - Pedagogisk psykologisk rådgiver
Stina Flemmen
96 09 22 57
Gilad Josep
96 09 22 59
Spesialpedagog
Wenche
96 09 22 75
Logoped, ped.psyk.rådgiver
Kristine
96 09 22 65
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Kristine
96 09 22 74
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Gro Bjørnstadjordet
47 25 32 96
Virksomhetsleder
Knut Iversen
96 09 22 71
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Maj Britt
96 09 22 69
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Heidi Holm
96 09 22 61
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Hilde Anne
96 09 22 60
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Anne Berit
96 09 22 66
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Grete
96 09 22 56
Spesialpedagog
Bjørg
96 09 22 72
Logoped
Ulrikke
96 09 22 67
 960 92 267
Rådgiver
Loraine Hovdenak
96 09 22 64
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Mariann Haga
96 09 22 73
Logoped
Gunn Anne
96 09 22 68
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Gretelill
96 09 22 76
Spesialpedagog
Hilde
96 09 22 58
Pedagogisk psykologisk rådgiver
Helsetjenesten
Ragnhild
71 11 12 67
Reisevaksinasjon, helsesøster
Siri
90 96 40 09
 404 05 829
PMTO terapeut
Henning
71 11 12 43
 932 39 641
Helsesjef
Signe
71 11 14 77
 479 45 717
Cato
71 11 12 47
 926 21 245
Kommuneoverlege
Joanna
71 11 23 22
 948 32 011
Merkantil
Svein
71 11 12 45
 941 57 225
Miljørettet helsevern, Hygieneingeniør
Roy
95 11 10 15
 951 11 015
Molde legevakt. Leder
Hjelpemiddelsentralen
Jon Eilif
71 11 37 02
 932 39 603
Hjelpemiddelsentralen avd. Råkhaugen
Hjelset barnehage
Randi
71 11 23 56
 909 21 510
Pedagogisk leder. Avdeling Rød
Maiken
71 11 23 59
 916 52 722
Pedagogisk leder, ass.styrer, Maurtua
Kristian Lyngvær
71 11 23 56
 908 67 999
Pedagogisk leder. Avdeling Grønn
Wenche
91 65 27 22
Pedagogisk leder, Avdeling Gul
Ida Kristin Holsbrekken
94 42 31 16
Pedagogisk leder. Avdeling Grønn
Emelie Elise
71 11 23 54
 916 52 721
Pedagogisk leder,Avdeling Blå
Mari Nilsen
71 11 23 54
 916 52 721
Pedagogisk leder, Avdeling Blå
Line
41 48 09 79
Pedagogisk leder, Avdeling friluft
Liv Irene
71 11 23 55
 926 89 511
Styrer
Innkjøp
Roar
71 11 13 91
 932 31 419
Innkjøpssjef, Seksjonsleder
Britt
71 11 13 93
 975 52 713
Innkjøpsrådgiver
Istvan
71 11 13 92
 450 40 785
Innkjøpsrådgiver
Dirk
71 11 13 96
 993 90 705
Innkjøpskonsulent
Øystein Moen
71 11 13 95
 412 09 260
Innkjøpsrådgiver
Kirkebakken omsorgssenter
Heidi
71 11 14 93
Avdelingssykepleier., Kortidsavdelingen Nord
Anne Siri
41 70 05 12
Ole Jan
92 04 74 58
Driftstekniker
Veslemøy
71 11 14 41
Avdelingssykepleier. Kortidsavdeling. Øst
Gunn Anita
71 11 14 20
Ergoterapeut. Rehabiliteringsteamet
Siri
71 11 14 03
 477 58 528
Enhetsleder
Tove Berg
71 11 14 06
Konsulent
Marit Rogne
41 70 05 19
Mona
71 11 14 31
Avdelingssykepleier. Kortidsavdeling.Vest
Tone Renate
71 11 14 29
Vaskeri
Lilli Marlen Morewood
41 70 05 14
Kleive omsorgssenter
Kleive
71 11 35 08
Gro Elin
71 11 35 08
Kjøkkensjef
Trine
71 11 35 32
 938 77 542
Avdelingsleder hjemmetjenesten
Siv
71 11 35 21
Avdelingsleder sykehjemmet
Tanja
71 11 35 02
 990 33 623
Enhetsleder ved Kleive og Skåla omsorgsenter
Solgunn Kvernberg
71 11 35 31
 470 24 743
Oversykepleier
Kleive oppvekstsenter
May Bjørkmann
93 23 14 27
Pedagogisk leder. Hubba Bubba
Marianne
71 11 27 03
 915 44 527
SFO leder
Odd Bjørn
71 11 26 91
 984 04 035
Assisterende styrer
Elin
71 11 27 00
 913 91 397
Rektor
Silje Lien
93 23 14 28
Pedagogisk leder, Tutti Frutti
Kommuneadvokaten
May Britt
71 11 10 95
 415 22 094
Advokat
Geir
71 11 11 12
 414 28 042
Kommuneadvokat
Terje
71 11 11 05
 971 41 975
Advokat
Kommunikasjon
Renate
71 11 12 95
 473 18 653
Digital kommunikasjonsrådgiver
Hilde
95 20 49 90
Kommunikasjonssjef
Kontor for tildeling og koordinering
Janne Merete
91 65 27 35
Saksbehandler, sykepleier
Torild
71 11 10 38
 916 52 738
Saksbehandler
Helga Rohde
90 51 74 06
Saksbehandler, vernepleier
Catharina Vogt
99 10 69 70
Saksbehandler, vernepleier
Silje
95 10 94 56
Saksbehandler, sykepleier
Liv Skjørsæter
41 49 98 50
Rådgiver, Kreftkoordinator
Tone Borge
41 64 01 75
Seksjonsleder
Wenche
71 11 10 35
Konsulent
Tove Anita
47 68 49 71
Saksbehandler
Helle Karin
91 65 27 34
Saksbehandler, sykepleier
Brit
91 65 27 39
 916 52 739
Saksbehandler, sykepleier
Heidi
91 65 27 36
Saksbehandler, sykepleier
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Jane Anita
71 11 15 79
 913 71 112
Daglig leder
Sveinung
71 11 14 52
Rådgiver
Kulturtjenesten
Tore
71 11 15 04
 419 00 152
Idrettskonsulent
Geir
71 11 15 02
 481 77 029
Bookingkoordinator
Hege
71 11 10 83
 901 14 024
Ungdomsleder
Siri
93 29 63 71
 932 96 371
Kulturkonsulent
Janny
71 11 10 85
 412 14 351
Kultursjef
Toril
71 11 13 81
Eldres kultursenter
Randi
71 11 15 01
 930 18 592
Kulturkonsulent
Kvam og St. Sunniva barnehage
Anne Kristin
71 11 23 50
 478 71 799
Ass. styrer, daglig leder ved St. Sunniva barnehage
Marit
71 11 23 52
 911 66 275
Pedagogisk leder, Tussekroken, St. Sunniva barnehage
Eva
71 11 23 53
 469 54 467
Pedagogisk leder, Trollkroken. St. Sunniva barnehage
Jorun
90 87 36 96
Pedagogisk leder, Grønn avd.Kvam barnehage
Torill Nilssen
97 57 57 42
Lokallagsleder utdanningsforbundet
Bendik Kaufmann
71 25 40 03
 957 24 112
Pedagogisk leder, Gul avd. Kvam barnehage
Jeanette
71 25 40 03
 901 92 138
Pedagogisk leder, Rosa avd. Kvam barnehage
Gunvor
41 12 62 65
Enhetsleder
June
71 11 23 51
 948 79 625
Pedagogisk leder. Eventyrskogen St. Sunniva
Kvam skole
Hedvig
71 11 25 12
Daglig leder SFO
Grethe Larsen
71 11 25 02
Konsulent
Vigdis
71 11 25 03
 922 59 147
Rektor
Aase
71 11 25 04
 922 20 849
Undervisningsinspektør
Kviltorp skole
Brita
71 11 24 65
 908 86 986
Avdelingsleder SFO
Marianne
71 11 24 60
Merkantil
Cecilie
71 11 24 62
 930 94 138
Rektor
Tor Ingar
71 11 24 63
 977 50 236
Inspektør
Cecilie
71 11 24 04
Langmyra og Banehaugen barnehager
Ronald
71 11 26 23
 952 16 361
Pedagogisk leder, Solstua. Langmyra barnehage
Agnes
71 11 26 20
 997 14 456
Enhetsleder
Langmyra skole
Marius Andre
71 11 24 00
Hilde
71 11 24 11
 416 32 271
Undervisningsinspektør
Arve
71 11 24 03
 995 98 106
Avdelingsleder SFO
Tina
71 11 24 04
Margaret Sivertsen
71 11 24 02
 906 29 878
Enhetsleder
Lillekollen barnehage
Eldrid
98 66 66 12
Merkantil. Askeladden
May
99 72 59 38
Pedagogisk leder. Trollstua
Ivar Sten
97 67 48 28
 958 33 713
Pedagogisk leder, Knerten
Trude Gjerde
90 83 73 78
Pedagogisk leder, Gulhuset
Ellen Lyngvær
71 11 24 90
 991 60 744
Enhetsleder
Inger Ueland
95 70 63 50
Pedagogisk leder. Rødhette
Bente
95 74 70 89
Pedagogisk leder. Bjørsito
Bjørsito
71 11 24 96
 957 89 396
Bjørsito
Gulhuset
71 11 24 97
 951 58 343
Gulhuset
Rødhette
71 11 24 94
 950 03 320
Rødhette
Trollstua
71 11 24 93
 950 95 517
Trollstua
Camilla Skår
48 14 73 68
Pedagogisk leder. Trollstua
Ingvild
90 21 36 21
Pedagogisk leder. Bjørsito
Toril
71 11 24 91
 930 39 658
Ass.styrer - Pedagogisk leder Bjørsito
laila merete
95 93 58 37
Pedagogisk leder. Rødhette
Eli Karin Oterholm
95 15 83 43
Pedagogisk leder, Gulhuset
Molde bibliotek
Evy Sisilie
71 11 15 51
 915 78 764
Biblioteksjef
Jana
71 11 15 52
Avdelingsbibliotekar
Gro
71 11 15 53
Avdelingsbibliotekar
Jorunn
71 11 15 58
Avdelingsbibliotekar
Liv Tove
71 11 15 55
Avdelingsbibliotekar
Alicia Bak Wieslava
71 11 15 54
Avdelingsbibliotekar
Gro
71 11 15 60
Avdelingsbibliotekar
Molde Brann- og Redningstjeneste
Endre
71 19 18 78
 975 74 599
Forebyggende seksjon
Stian
71 19 18 73
 920 96 818
Forebyggende seksjon
Steinar
71 19 18 74
 915 65 471
Forebyggende seksjon
Jon Børge
71 19 18 80
 913 66 478
Forebyggende seksjon
Carl Fridtjof
71 19 18 63
 932 05 139
Branninspektør
Morten
95 89 55 59
Fagleder feiervesenet
Trygve
71 19 18 60
 928 33 207
Beredskapsleder
Frode Drågen
71 19 18 61
 901 05 302
Nestleder beredskap
Siv Haukebø
71 19 18 75
 908 68 162
Forebyggende seksjon
Alf Magne
71 19 18 70
 911 71 045
Brannsjef
Jøran Oshaug
91 70 03 81
Feiervesenet
Christine
90 03 20 13
Feiervesenet
Molde bydrift, driftsavdelingen
Christopher
40 28 07 48
Avdelingsleder drift
Steinar
71 11 13 26
 980 00 619
Arbeidsleder parkering
Molde bydrift, utvikling og forvaltningsavdelingen
Lisbeth
71 11 13 29
 932 31 425
Forvalter parkering og trafikk
Randi
71 11 13 01
Konsulent
Eimar L
71 11 15 75
Konsulent parkering
Knut
71 11 15 05
 932 31 490
Park og friområdeforvalter
Roger
71 11 13 17
 467 73 747
Veg og trafikkingeniør
Steinar
71 11 19 14
 932 31 438
Vegforvalter
Karoline
99 69 68 64
Avdelingsleder - Utvikling og forvaltning
Molde bydrift, verksted
Audun
71 11 19 06
 908 27 696
Avdelingsleder verksted
Molde bydrift
Stine
95 01 82 30
Enhetsleder
Molde Eiendom KF
Tor
71 11 12 80
 917 80 380
Bedriftselektriker
Birger
48 25 21 99
 482 52 199
Driftstekniker
Odd Arild
71 11 12 90
 943 66 000
Byggeleder
Hege
41 46 63 70
Konstituert avdelingsleder Forvaltning
Inge
71 11 12 96
 900 13 940
Driftstekniker
David Arnold
71 11 12 93
Teknisk tegner
Bjarne
71 11 19 17
 975 87 401
Oppsynsmann
Anita
71 11 12 88
 414 99 939
Rådgiver
John Brede
71 11 12 92
 480 83 365
Rådgiver
Rune
71 11 12 89
 940 38 433
Leder bygg og vedlikehold
Bjørn
71 11 12 86
 932 31 480
Avdelingsingeniør
Tor Egil
71 11 12 85
 414 46 321
Prosjektleder
Kristian
71 11 12 84
 928 45 406
Leder energiøkonomisering
Stian
91 16 27 03
 911 62 703
Vedlikeholdsassistent
Gerd Elin
71 11 12 87
 911 75 090
Leder Eiendomsdrift
Terje
71 11 25 58
 900 77 806
Oppsynsmann
Stig
93 23 14 78
Oppsynsmann
Mona Helen
91 15 40 04
Daglig leder
Margrethe
41 04 65 82
Driftstekniker
Gunnar
90 51 62 53
Rådgiver
Sveinung
71 11 12 94
 958 97 948
Teknisk inspektør
Molde kirkelige fellesråd
Finn Arild
71 11 14 63
Kateket
Dirk
71 11 14 64
Domkantor
Grethe Lystad
71 11 14 72
Sokneprest
71 11 14 70
Magnus Moksnes
71 11 14 65
Domkantor
Asle
71 11 14 65
Kirketjener
Hans Jakob
71 11 14 75
 901 84 278
Kirkeverge
Randi Marie
71 11 14 76
Sekretær
Molde Kommunale Pensjonskasse
Magne
71 11 11 02
 932 31 443
Daglig leder
Molde kulturskole
Ingvild
71 11 15 21
 918 85 684
Rektor
Eva
71 11 15 20
Sekretær
Rakel
71 11 15 24
 913 53 876
Fagleder kusnt og teater
Halvor
71 11 15 25
 901 83 488
Nestleder .Fagleder musikk
Cesilie
71 11 15 29
 997 87 277
Fagleder
Molde Utleieboliger
Åsmund
71 11 12 81
 468 22 082
Virksomhetsleder Utleieboliger
Molde Vann og Avløp KF
John Arve
71 11 13 21
 970 06 906
Prosjektleder, Forvaltning
Audun
71 11 19 16
 905 60 944
Driftsingeniør automasjon
Frank
71 11 13 04
 977 04 095
Prosjektleder
Knut Arild
71 11 19 10
 932 31 415
Ingeniør
Lars Petter
71 11 19 09
 901 78 254
Teamleder drift avløp
Bjarte
71 11 13 10
 412 09 077
Daglig leder KF
Hans
71 11 13 08
 909 41 246
Avdelingsingeniør
Gunnar
71 11 13 03
 930 53 331
Avdelingsleder prosjektering
Kristin Elisabeth
71 11 13 28
 911 79 726
Prosjektleder
Rolf
71 11 13 16
 932 31 414
Prosjektleder
Siv
71 11 13 07
 481 23 144
Prosjektleder anlegg
Ole Martin
71 11 13 06
 901 52 770
Ingeniør
Kjell Inge
71 11 19 07
 932 31 424
Avdelingsleder drift vann og avløp
Magne
71 11 13 11
 922 63 324
Senioringeniør
Heidi Iren
71 11 13 22
 416 69 552
Prosjektleder
Ivar Jostein
71 11 19 11
 920 14 205
Teamleder lager/byggdrift
Kjell Arne
71 11 19 04
 908 94 552
Lagerarbeider Plutovegen 7
Arild
71 11 19 12
 932 31 430
Teamleder drift vann
Jørgen Gravdehaug
99 52 23 59
Prosjektleder
Merete
71 11 13 15
 916 52 733
Avdelingsleder forvaltning
Anne Sylvia
71 11 13 00
 902 04 603
Konsulent
Arne
71 11 13 19
 986 43 343
Prosjektleder
Mehrigul
71 11 13 05
 941 41 860
Prosjektleder
Arne
71 11 19 13
 932 31 402
Avdelingsleder, anlegg
Espen
71 11 19 22
 997 79 423
Ingeniør ledningskartlegging
Dan Ove
92 86 02 58
Driftstekniker VA-drift
Ole Kristoffer
71 11 13 12
 922 56 902
Prosjektleder
Molde Voksenopplæringssenter
Anita Halle
71 11 27 60
Spesialpedagog koordinator
Borghild
71 11 27 51
 410 31 611
Rektor
Aud Merete Hagen
2763
Konsulent
Steinar Brun
71 11 27 56
 957 35 368
Avdelingsleder spes.ped
Kari
71 11 27 57
 915 96 888
Avdelingsleder - Norsk
Balabat
71 11 27 50
Merkantil
Marit
71 11 27 64
 907 28 083
Rådgiver
Moldebadet KF
Fatih
90 41 56 26
Rune Klokseth
93 89 01 60
 938 90 160
Ingrid
71 11 19 80
 478 60 081
Driftsleder
Eva Kristin
71 11 19 80
 454 12 020
Daglig leder
Nordbyen skole
Eva
71 11 25 25
Avdelingsleder SFO
Marit
71 11 25 23
 909 22 460
Rektor
Renate Gangeskar
71 11 25 24
 924 37 347
Inspektør
Aase
71 11 25 20
Konsulent
Nye Molde kommune
Britt Rakvåg
41 55 28 03
Assisterende rådmann/prosjektleder
Ordfører
Torgeir
71 11 11 01
 908 50 795
Ordfører
Sidsel Pauline
71 11 11 15
 415 65 306
Varaordfører
Personal- og organisasjonsavdelingen
Line Gjerde
71 11 10 90
 482 46 411
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
Kirsti
71 11 10 86
 992 25 858
Seksjonsleder, Personalutvikling og HMS
Jeanette
95 88 89 44
 958 88 944
Rådgiver, Organisasjonsutvikling og digitalisering
Mette J.
90 01 79 57
Personal- og organisasjonssjef
Sissel Røberg
71 11 11 50
Konsulent
Jane Ulriksborg
71 11 13 74
 918 71 312
Hovedverneombud
Anne Mari
71 11 11 85
 957 57 857
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
Petter
71 11 11 48
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
Maria
95 98 67 37
Rådgiver, Personalutvikling og HMS
Jan Inge Wannebo
91 30 78 01
 913 07 801
Rådgiver
Ole Jacob
71 11 11 61
 932 31 452
Konsulent, Organisasjonsutvikling og digitalisering
Plan- og utviklingsavdelingen
Jostein
71 11 12 64
 957 72 848
Arealplansjef, Seksjon arealplan og landbruk
Tove
71 11 12 65
Avdelingsingeniør , Seksjon arealplan og landbruk
Björn
71 11 11 42
 926 01 644
Overarkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
Ingvil
71 11 12 54
 916 65 980
Folkehelsekoordinator, Seksjon utvikling
Eirik
71 11 10 91
 907 24 755
Kommunalsjef
Ole
71 11 10 93
Arkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
Lone
71 11 10 92
Arkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
Baard
71 11 11 97
 932 39 620
Rådgiver, Seksjon utvikling
Randi
71 11 11 83
 976 92 996
Utviklingssjef, Seksjon utvikling
Jørgen
71 11 10 41
 951 11 823
Berdeskapsleder
Bjørg
71 11 11 89
 928 50 982
Rådgiver, USHT. Fagseksjon pleie og omsorg
Arne
71 11 12 70
 926 45 656
Overarkitekt, Seksjon arealplan og landbruk
Elin Næsje
71 11 10 94
Konsulent, Seksjon arealplan og landbruk
Nils Bjørn
71 11 10 97
 932 31 457
Konstituert landbrukssjef, Seksjon arealplan og landbruk
Politisk sekretariat
Jon Cato
71 11 11 19
Konsulent
Marianne
71 11 11 06
Seksjonsleder
Ressurstjenesten, arbeid og aktivitet
Tove
46 90 44 80
Arbeidsleder, MAKE
Pål
97 12 24 99
Miljøarbeider, Rosestua
Trude Heggem
91 71 52 25
Veileder, AFT
Andreas
90 87 90 37
Arbeidsleder, PRIM og MAKE brukthandel
Gro-Anita
97 49 45 01
Avdelingsleder
Anne Britt
71 11 14 14
 414 78 854
Miljøarbeider, Rosestua
Ellen
90 95 23 80
 909 52 380
Arbeidsleder, MAKE brukthandel
Ressurstjenesten, botiltak
Vidar
91 65 27 17
Avdelingsleder Tollero
Ressurstjenesten, forebygging og tidlig innsats
Wenche
91 65 27 19
Miljøarbeider, ungdomsteamet
Vilde Sund
93 23 96 18
Miljøterapeut, ungdomsteamet
Margareta Larsen Rogne
47 64 87 30
Terapeut Rask psykisk helsehjelp
Ragnhild
71 11 16 44
 996 96 816
Terapeut Rask psykisk helsehjelp
Tore Jarl
71 11 16 43
 916 52 718
Terapeut Rask psykisk helsehjelp
Jannie
97 43 61 60
Avdelingsleder
Annett Eidem
71 11 16 41
 916 52 716
Prosjektansvarlig Barn som pårørende
Bjarte
41 45 28 61
Miljøterapeut, ungdomsteamet
Ressurstjenesten, oppfølging
Nina
93 24 59 21
Teamkoordinator, rusteamet
Anne Guri
93 23 14 61
 932 31 461
Miljøterapeut, psykisk helseteam
Rie
47 24 00 96
Terapeut ettervern, nærbehandlinga
Gry Anett
94 83 45 05
Miljøterapeut ettervern, rusteamet
Helen
92 68 40 52
Avdelingsleder
Merete
90 62 22 66
Miljøterapeut, ROPteam
Pia
91 10 09 85
Miljøterapeut, ROP team
Bente Olise
98 61 24 53
Miljøterapeut, ROPteam
Hildegunn
93 23 96 19
Miljøarbeider, ROPteam
Kristin
95 19 70 66
Teamkoordinator, psykisk helseteam
Geir Ådne
98 89 83 52
Miljøterapeut, rusteamet
Jan Inge
41 14 00 07
Terapeut, nærbehandlinga
Kjeltil
93 23 96 11
Miljøterapeut, ROPteam
Maiken
94 82 03 60
Miljøterapeut
Wenche Gautun
90 01 25 09
Teamkoordinator, ROPteam
Åshild Merete
90 28 34 72
Miljøterapeut ettervern, rusteamet
May Bente
92 04 65 12
Miljøarbeider, ROPteam
May Britt
98 22 50 16
Miljøterapeut, ROPteam
Heidi
94 16 45 11
Miljøterapeut, ROPteam
Ann Helen
94 88 31 94
Terapeut, nærbehandlinga
Linnea
93 23 96 17
Miljøterapeut, psykisk helseteam
Roy
93 23 96 29
Miljøterapeut, ROPteam
Ressurstjenesten, Psykisk helse
Anne-Beate
71 11 16 45
Psykisk helse. Sekretær
Ressurstjenesten
Inge
93 23 62 19
Fagutvikler
Torill
98 02 92 07
Behandler
94 15 55 15
 941 55 515
Ann Sissel Misund
99 52 13 70
Konstituert enhetsleder
94 88 97 59
Åpen rådgivning rus
Romsdal Regionråd
Alf
94 17 00 03
 941 70 003
ROR- IKT
Fred
90 03 18 13
Daglig leder
Rådmann
Arne Sverre
71 11 11 03
 911 90 171
Rådmann
Råkhaugen omsorgssenter
Marit Hoemsnes
71 11 37 10
 977 62 037
Daglig leder, Dagsenter for demens
Tove
71 11 36 19
konsulent
Kristin
71 11 36 07
 416 97 301
Enhetsleder
Siri
71 11 37 66
avdelingsleder Kortidsavdelingen
Camilla
71 11 37 78
Avdelingsleder, Furutoppen
Irene
71 11 36 08
Avdelingssykepleier. Moldestua A2,Moldestua A3
Valborg
71 11 37 34
 482 61 575
Demenskoordinator
Sandra
71 11 36 90
 416 05 022
Avdelingssykepleier, Tunet
Liv Borghild
71 11 37 32
 482 78 520
Aktivitør
Marit
71 11 36 05
Avdelingssykepleier, Hagestua
Ranja
71 11 36 05
Avdelingssykepleier, Fjellstua
Ingunn
71 11 36 25
Leder, vaskeriet
Sekken oppvekstsenter
Jøran
91 51 62 65
Pedagogiskleder
Martin
92 43 94 29
IKT- koordinator
Johanne
71 11 27 78
 481 78 053
Rådgiver
Kari
71 11 27 75
 957 50 471
Rektor
Sellanrå skole
Sissel Mordal
71 11 24 54
 990 34 166
Koordinator Innføringsklassen
Torill Hjertvik
71 11 24 34
 911 29 337
Inspektør
Kjell Petter
71 11 24 33
 911 81 037
Rektor
Karina Viken
71 11 24 32
Konsulent
Wenche Kjøl
71 11 24 40
Sosionom
Anne Sofie
71 11 24 35
 416 76 048
Avdelingsleder SFO
Skjevik barne- og ungdomsskole
Kristine
71 11 26 54
Rådgiver
Inger Lise
71 11 26 53
 958 50 545
Enhetsleder
Rita
71 11 26 55
 452 65 451
Inspektør
Berit Myklebust
71 11 26 66
 907 27 035
Avdelingsleder SFO
Stine C.
71 11 26 52
 918 61 131
Konsulent
Skåla omsorgssenter
Arvid
71 11 39 05
 918 06 397
Vaktmester
Marit
71 11 39 20
Avdelingsleder hjemmetjenesten
Solveig Marie
71 11 39 70
Avdelingsleder sykehjemmet
Tillitsvalgte
Eli Åse
71 11 13 75
 900 34 990
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
Ann Merete Ræstad
71 11 13 79
 473 27 125
Fellesorganisasjonen FO
Linda
71 11 13 14
 993 95 765
Hovedtillitsvalgte Fagforbundet
Rakel Sjåholm
71 11 13 73
 996 10 699
Hovedtillitsvalgte Fagforbundet
Gerd Norunn
71 11 13 77
 926 60 542
Hovedtillitsvalgt Delta
Cecilie
71 11 13 83
 926 02 923
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Tiltak funksjonshemmede
Silje
71 25 51 91
 971 00 584
Avdelingsleder, Østre Plassveg 38/40
Stina
71 21 66 60
Øverlandstunet
Bente
71 11 19 53
 948 18 754
Enhetsleder
Tone Kristin
91 32 92 81
 913 29 281
Avdelingsleder, Enenvegen 7
Hanne
71 25 12 74
 952 19 094
Avdelingsleder, Granlia, Arnesveg 3
Monique Rødsand
45 25 83 21
Mette Borge-Olsen
71 11 19 57
 909 65 545
Avdelingsleder. Enen dagsenter og Enenvegen 12
Lill-Merete
71 21 85 90
 920 16 490
Avdelingsleder, Enenvegen 26
Emilie Kristin
71 11 23 72
 917 64 900
Avdelingsleder,Røbekk barnebolig og Røbekk bofellesskap for eldr
Paul
71 21 66 60
 416 31 831
Avdelingsleder, Øverlandstunet
Margrethe
71 11 19 52
Førstekonsulent
Bente Lid
71 21 69 45
 481 90 998
Avdelingsleder, Bergmo samlokaliserte bolig
Hilde
71 11 19 54
 954 69 011
Vernepleier
Enen
71 11 19 74
Tøndergård skole og ressurssenter
Eli
71 19 56 65
Rektor
Herdis
71 19 56 80
Internatleder
Mette
71 19 56 60
Sekretær og økonomimedarbeider
Else Marie
71 19 56 66
Rådgiver
Nora
71 19 56 62
Inspektør
Linda
71 19 56 68
Inspektør
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Rønnaug Madsen
71 11 27 13
 480 29 248
Avdelingsleder SFO
Kristin Aksdal
71 11 27 13
 482 15 557
SFO leder
Rannveig
71 11 27 11
 930 23 233
Rektor
Rune Nikolaisen
71 11 27 16
 922 88 631
Rådgiver
Wenche
90 89 94 33
 908 99 433
Konsulent
Økonomiavdelingen, seksjon skatt
Elisabeth
71 11 11 37
Konsulent
Unni
71 11 11 22
Konsulent
Astrid
71 11 11 33
Konsulent, Bedriftsskatt
Steinar
71 11 11 32
Seksjonsleder
Aud
71 11 11 93
Regnskapskontrollør
Erna
71 11 11 36
Konsulent
Ine Marie
71 11 11 92
Konsulent
Økonomiavdelingen
Anne
71 11 11 47
Konsulent, Budsjett, økonomi og control
Vigdis Halle
71 11 10 87
Regnskap og finans
Torgeir Larsen
71 11 11 43
Regnskap og finans
Hege
71 11 11 24
Regnskap og finans
Aud Grete
71 11 11 29
Innfordring, Regnskap og finans
Karin
71 11 11 34
Innfordring, Regnskap og finans
Nils Ingar Hovde
71 11 11 27
Rådgiver, Budsjett, økonomi og controll
Ingrid
71 11 11 30
 913 89 958
Regnskap og finans
Beata
71 11 13 13
Regnskap og finans
Aud
71 11 11 56
Konsulent, Lønn
Kari Johanne
71 11 11 45
Rådgiver, Lønn
Liv
71 11 11 55
Førstekonsulent, Lønn
Ann Katrin
71 11 11 39
 994 48 893
Seksjonssjef, Regnskap og finans
Janne
71 11 11 26
Konsulent. Regnskap og finans
Sissel
71 11 11 25
Innfordring, Regnskap og finans
Grete Natvig
71 11 11 44
Konsulent, Budsjett, økonomi og control
Tone
71 11 11 20
Regnskap og finans
Eyvind
71 11 11 58
 480 48 660
Seksjonsleder. Lønn
Britt
71 11 11 28
Konsulent, Regnskap og finans
Beret
71 11 11 57
Førstekonsulent, Lønn
Jarle
71 11 11 41
Konsulent, Budsjett, økonomi og control
Terje Tveeikrem
71 11 11 21
Seksjonsleder, Budsjett, økonomi og control
Kurt Magne
71 11 11 23
Økonomisjef
Linn Frostad
71 11 11 16
Regnskap og finans
Tips en venn Skriv ut