Byutvikling og kommuneplanlegging

Byutviklingsprosjekter

Byromsplan
Ung i Molde
Sjøfronten 1, 2 og 3
Storgatas ansikter - Fargepalett og rettledning
Storgatas ansikter - Pilotprosjekt 
Parkeringsstrategi
Reiselivssatsing
Gang- og sykkelveger
Sykkelparkering
Formingsrettleder
Vinterbyen 
Områdeplan for Gørvellmarka
Områdeplan for Lingedalen - Frænavegen


Si din mening!

Her kan du sende uttale til planer som er til høring


Planer og rapporter

Ledige tomter

Ledige boligtomter
Ledige næringstomter
Tomtesøkerlisten
 


Barnerepresentanten

Tips en venn Skriv ut