6,5 mål stor tomt til sentrumsformål til salgs på Hjelset

6,5 mål stor tomt til sentrumsformål til salgs på Hjelset

Adresse: Baklivegen 6, 6450 Hjelset
Størrelse: 6,5 mål
Prisantydning/minstepris: 9 750 000 kr
Reguleringsformål: Sentrumsformål

Tomta sett fra krysset Sjøvegen - Hungnesmarka. (Skjermdump Google Street View)

Om området

Tomta ligger sentralt plassert på Skjevikåsen i nærhet av butikk, skole, barnehage og det nye sjukehuset på Hjelset. Det omkringliggende området er nylig opparbeidet med nye veier, gangveier og øvrig infrastruktur.

Skjevikåsen Industriområde er opparbeidet de senere år, og flere næringsaktører er lokalisert på området. Det er også nylig bygd  en ny brannstasjon her.

Gjeldende reguleringsplan

Tomta er regulert til sentrumsformål hvor det tillates bygg til detaljhandel, næring og boliger med tilhørende parkeringsareal. Gatenivå skal ha publikumsorienterte tilbud. Øvrige plan kan benyttes til boligformål. Utnyttelsesgraden BYA er 70%.

Lenke til reguleringsplan for området 

Tomta ligger til venstre for og bak bygget i bildet. (Skjermdump Google Street View).

Tomta ligger til høyre for og bak bygget i bildet. Busstopp og dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet. (Skjermdump Google Street View)

Meld interesse

Kontakt

Marius Haaland
rådgiver grunneierforvaltning
E-post
Mobil 46 83 35 67