Bruk av PC, Internett og trådløst nett

PCrekke3

Biblioteket tilbyr gratis bruk av datamaskiner og tilgang til trådløst nettverk

Langs den røde veggen i 2. og 3. etasje står det 20 datamaskiner til bruk for publikum.
Alle datamaskinene har innstallert tekstbehandlingsprogram, regneark m.m.

Utskrift
Utskrifter hentes i skranken 1. etasje.
Det koster : kr 3 pr. ark for svart/hvitt
                : kr 5 pr. ark for farger

Trådløst nettverk
Biblioteket tilbyr gratis tilgang til trådløst nett.
Det er ikke skrivere knyttet til det trådløse nettet.

Tips en venn Skriv ut