Selvhjelpspakken

Selvhjelpspakken

Ta kontroll over egen økonomi ved hjelp av vår selvhjelpspakke.

Gode råd for sunn økonomi

Problemer med å håndtere den daglige økonomien kan komme av mange årsaker. Det kan være fornuftig å gjøre grep tidligst mulig for å redusere utgiftene. Du kan gjøre mye selv for å få bedre kontroll over økonomien. Skaff deg oversikt og forsøk å løse saken selv.

  • Åpne alle brev og sorter regningene dine
  • Sjekk om kravene er riktige
  • Ta kontakt med dine kreditorer tidligst mulig og informer dersom du har betalingsvansker
  • Husk: Det er viktig å reagere raskt for å unngå at problemet vokser.

Ved spørsmål ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33

Selvhjelpspakke

Kontaktinformasjon

NAV
Besøk mandag - fredag: 10.00-12.00. Telefon: 08.00-15.30
Telefon 55 55 33 33