Tilskudd

Tilskudd

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger.
Les om tilpasning av bolig på Husbanken sin hjemmeside.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.
Les mer om tilskudd til etablering på Husbanken sin hjemmeside.

Slik søker du

Søknadsskjema for tilskudd

Åpningstider

NAV Molde
Mandag - fredag: 10.00-12.00

Åpningstid telefon
kl. 08.00 - 15.30
Tlf: 55 55 33 33

Adresse

Endre skjema?