Startlån

Startlån

Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.
Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Hva kan du få startlån til?

Les hva du kan få startlån til på Husbanken sin hjemmeside

Hvor mye kan jeg låne?

Les hvor mye du kan låne på Husbanken sin hjemmeside

Slik søker du

Søknadsskjema for startlån
Du får skriftlig svar innen 3 uker.

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilger lånet ditt. Men det er Husbanken som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet.

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980
Amalia-Diana Prodan
saksbehandler startlån
E-post
Mobil 916 52 742