Bostøtte

Bostøtte

Hvem kan få tilbudet?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og Molde kommune samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Molde kommune som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Her finner du ut om du er i målgruppen.
Her kan du beregne om du kan få støtte.

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk.

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligatsjonsleilighet
  • Dokumentajson på eiendomskatt pr. år, dersom du bor i selveid bolig (enebolig)

Slik søker du bostøtte

 

Hvis du fyller ut papirsøknad, skal den sendes til Molde kommune ved Tildeling og koordinering.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den 20. hver måned.

Husk å melde fra om endringer

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. 
Meld endringer i inntekt på husbanken.no

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til Husbanken innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Slik klager du på vedtak om bostøtte.

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980
Magne Beyer
saksbehandler bostøtte
E-post
Mobil 916 52 736