Oppsigelse og permisjon i kommunal barnehage

Oppsigelse og permisjon i kommunal barnehage

Oppsigelse

Barnet beholder tildelt barnehageplass frem til skolestart. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot plassen

Oppsigelse av barnehageplass sendes direkte til barnehagen via e-post eller brev

Det er to måneders oppsigelsesfrist fra den 1. i etterfølgende måned.

Siste frist for oppsigelse i barnehageåret er 1. mars, slik at barnet senest slutter i barnehagen 1. mai.

Disse reglene gjelder for kommunale barnehager. Private barnehager kan ha egne regler for oppsigelse.

Permisjon

Enhetsleder/styrer kan innvilge permisjon for hele- eller deler av barnehageåret dersom plassen benyttes av et annet barn.

Det gis ikke permisjon i perioden 1. mai – 14. august eller for kortere tidsrom enn seks måneder. Barnet må ha begynt i barnehagen for at det kan søkes om permisjon.

Disse reglene gjelder for kommunale barnehager. Private barnehager kan ha egne regler for permisjon.

Kontakt

Fagavdeling barnehage
E-post
Telefon 71 23 11 42
Mobil 482 72 489

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart