Hvem har rett på plass, og når?

Hvem har rett på plass, og når?

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.

Kommunen kan oppfylle retten på tre måter:

  • barnet får sitt første ønske oppfylt
  • barnet får sitt andre ønske oppfylt
  • barnet får tilbud om annen barnehage i Molde kommune

Hvis du takker nei til et slikt tilbud vil du ikke ha rett på plass det aktuelle barnehageåret.

Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Barnehagelovens § 12a.

Hvem har rett til plass når?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år i:

  • perioden januar til juli har rett til plass i august det året de fyller ett år
  • august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år
  • desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år

Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august.

Plasser som blir ledige i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende til søkere som står på venteliste. 

Kontakt

Barnehageplass
E-post
Mobil 47 50 14 39

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart