Hvem blir prioritert?

Hvem blir prioritert?

Alle barnehager skal prioritere:

  • barn med nedsatt funksjonsevne
  • barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

Det er lovbestemte opptakskriterier som gjelder for samtlige barnehager. I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier. Disse finnes på barnehagens hjemmeside.

Oversikt over kommunale barnehager

De kommunale barnehagene i Molde skal også prioritere:

  • søsken av barn som allerede har plass
  • familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemming hos foresatte eller søsken
  • barn som av andre årsaker er anbefalt opptak av sakkyndig instans.
  • femåringer

Private barnehager

Private barnehager kan ha egne opptakskriterier utover lovbestemte opptakskriterier. Se barnehagenes hjemmesider for info.

Oversikt over private barnehager

Aktuelle lover om prioritet til barnehageplass

Kontakt

Barnehageplass
E-post
Mobil 47 50 14 39

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart