Vistdal barnehage

Vistdal barnehage

Barnehagen er sentralt plassert i bygda Vistdal, nær dagligvarebutikk, campingplass, kirke og bofelleskap for eldre. Lekeområdet ute er stort og åpent, med akebakker og store trær. Der er frukttrær, bærbusker og egen gapahuk. Barnehagen ligger nær sjøen og elva Visa, omgitt av dyrka mark, spredt bebyggelse, og fine turområder med skog og kulturbeiter.

Barnehagen vår er i samme bygg som Vistdal skole, og vi kan dra nytte av stort felles kjøkken, samt gymsal og grupperom. Innearealene er lyse og åpne, med plass for variert lek. Barnehage og skole har flere felles arrangementer i løpet av året.

Planer

Nøkkelinformasjon

  • kommunal barnehage
  • ordinær barnehage 
  • én avdeling, for barn i alderen 0-6 år.
  • 11 barn
  • leke og oppholdsareal per barn: 6,4 m2, totalt 70 m2 
  • 3 ansatte.

Kontakt

Jorunn Aspås Rindli
styrer
E-post
Mobil 922 09 533

Åpningstider

07.00 - 16.00 (mulig med utvidelse til 16.30)

Adresse

Vistdalsvegen 1097
6364 Vistdal

Kart