Om Kleive oppvekstsenter

Om Kleive oppvekstsenter

Oppvekstsenteret har i dag 37 barn i barnehagen og 62 barn i en 4-delt skole fordelt på 1.-7. trinn.

Totalt har vi 20 ansatte inkludert pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter, vaktmestere og renholdere. Ikke alle har fulle stillinger.

Beliggenhet

Oppvekstsenteret ligger flott til i skogkanten ned mot sjøen, innerst i Fannefjorden. 

Oppvekstsenteret leier lokaler og en del av ute området til fysisk aktivitet, musikk og drama av Kleive Grendahus og Idrettshall (KGI.) Dette samarbeidet fungerer svært godt.

I underetasjen av oppvekstsenteret finner man også Lions sine møte- og aktivitetsrom ved siden av en ny, flott skytebane.

Bygdeskole

Kleive skole legger stor vekt på å være en bygdeskole og dette gjelder også barnehagen. Derfor har skolen og barnehagen et svært godt nettverk bestående av foreldre og det øvrige bygdefolket.

Lag/organisasjoner, barnehage, sjukeheim og bygdas bedrifter er også gode samarbeidspartnere.

Kontakt

Elin Malmedal
rektor
E-post
Mobil 91 39 13 97
Marianne Hoem
avdelingsleder
E-post
Mobil 91 54 45 27

Adresse

Kleive oppvekstsenter
Kleivbakken 30
6453 Kleive

Kart