Ungdata 2021

Ungdata er en spørreundersøkelse som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden.