Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Tilpasset oppfølging

Tilpasset oppfølging

Har du utfordringer i livet du vil jobbe med? Trenger du bistand i en periode for å møte og takle disse utfordringene på en lettere måte? Vi tilbyr å støtte deg i ditt arbeid mot en bedre hverdag.

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og er tilpasset hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan være:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • sosial trening på forskjellige arenaer
  • ADL trening
  • medisinadministrering
  • følge på møter med nav, fastlege og andre (ansvarsgruppe)
  • hjelp til å få kontakt med andre etater du trenger støtte fra en periode

Hvordan jobber vi?

Vi er en tverrfaglig gruppe mennesker med forskjellige utdanninger og forskjellige interesser. Vi søker å utnytte ressursene til hver enkelt til ditt beste i din innsats for en «bedre» hverdag. Gruppen jobber etter en recoverybasert modell. Recovery bygger på en filosofi og holdning om at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske- og /eller rusproblemer.

Første gang vi møtes vil vi sammen med deg prøve å få oversikt over hva dine utfordringer er. Kanskje må vi møtes en gang til for å få klarhet i hva som er viktigst for deg å jobbe med. Ut i fra dette møtet vil vi sette inn tiltak fra rett tjeneste i rett mengde. Ting endrer seg, behov endrer seg, og vi vil derfor etter tre måneder evaluere vårt samarbeid. Du vil derfor i første omgang få et vedtak på tjeneste i tre måneder. Ser vi at behov endrer seg, vil vi regulere tjenesten du mottar deretter. Det kan være at du nå har mindre behov, har behov for en annen tjeneste, eller at du trenger vår bistand noe lenger tid. På denne måten holder du og vi fokuset på hva som er viktig for deg å jobbe med, og håpet er at det vil korte ned tiden du trenger for å få en «bedre» hverdag, der du håndterer dine utfordringer på en bedre måte.

Hvordan tar du kontakt?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg ved anledning. 


Felt merket med * må fylles ut

 

Kontaktinformasjon

Jannie Gjøvad Rasmussen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 974 36 160
Helen Rangøy Fladset
Avdelingsleder Oppfølging
E-post
Mobil 926 84 052