Aktuelt nå:

Koronavaksine for prioriterte grupper
Alt om korona

Kontaktinformasjonen til ansatte har falt ut
Ta kontakt med sentralbordet på 71 11 10 00 om du ikke finner informasjonen du trenger.

Tilpasset oppfølging

Tilpasset oppfølging

Har du utfordringer i livet du vil jobbe med? Trenger du bistand i en periode for å møte og takle disse utfordringene på en lettere måte? Vi tilbyr å støtte deg i ditt arbeid mot en bedre hverdag.

Hva får du?

Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og er tilpasset hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan være:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • sosial trening på forskjellige arenaer
  • ADL trening
  • medisinadministrering
  • følge på møter med nav, fastlege og andre (ansvarsgruppe)
  • hjelp til å få kontakt med andre etater du trenger støtte fra en periode

Hvordan jobber vi?

Vi er en tverrfaglig gruppe mennesker med ulike utdanninger og interesser. Vi hjelper deg å utnytte ressursene dine for en «bedre» hverdag. Vi jobber etter en recoverybasert modell. Recovery bygger på en filosofi og holdning om at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske- og /eller rusproblemer.

Oppstart

Første gang vi møtes vil vi sammen med deg prøve å få oversikt over hva dine utfordringer er. Kanskje må vi møtes en gang til for å få klarhet i hva som er viktigst for deg å jobbe med. Ut i fra dette møtet vil vi sette inn tiltak fra rett tjeneste i rett mengde.

Ting endrer seg, behov endrer seg, og vi vil derfor etter tre måneder evaluere vårt samarbeid. Du vil derfor i første omgang få et vedtak på tjeneste i tre måneder. Ser vi at behov endrer seg, vil vi regulere tjenesten du mottar deretter. Det kan være at du nå har mindre behov, har behov for en annen tjeneste, eller at du trenger vår bistand noe lenger tid.

På denne måten holder du og vi fokuset på hva som er viktig for deg å jobbe med, og håpet er at det vil korte ned tiden du trenger for å få en «bedre» hverdag, der du håndterer dine utfordringer på en bedre måte.

Hvordan få tilbudet?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg ved anledning. 


Felt merket med * må fylles ut