Foreldreveiledning ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Foreldreveiledning ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Hva tilbyr vi?

Dette er et tilbud knyttet til helsestasjonen og skolehelsetjenesten i form av foreldreveiledning individuelt eller i gruppe, til barn og ungdom i alderen 0-18 år.

Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Vi gir hjelp/behandling ut fra et løsningsfokusert perspektiv og innenfor en kort behandlingstid. Vi vektlegger medvirkning fra dere.

Foreldre kan få veiledning i grensesetting, struktur, tilknytnings- og samspillsproblematikk, ved spørsmål knyttet til egen utøvelse av omsorg og/eller bekymring for barnet.

Metodene vi bruker er blant annet PMTO, Marte Meo, Trygghetssirkelen (COS-P).

Foreldrekurset COS-P (gruppekurs) for foreldre med førskolebarn.

Hvem kan få tilbudet?

Vanlige henvendelser knytter seg blant annet til tristhet, nedstemthet/sorg, traumatiske opplevelser, problemer med venner eller familie, foreldrerollen, samspill mellom foreldre og barn, uro, sinne, angst/fobier, psykisk helse og stress.

Familier som trenger ekstra kunnskap og støtte knyttet til foreldrerollen, kan også henvende seg.

Ved behov samarbeider vi med skoler, barnehager, skolehelsetjeneste, helsestasjon, PP-tjeneste, fastleger, BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), barnevernstjeneste, sykehus m.m.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med helsesykepleier på helsestasjonene, på skolen eller direkte på e-post.

For foreldrekurset COS-P, kontakt helsestasjonen.

Tilbudet vårt er korttidsbasert og det er ikke behov for henvisning. 

Hvem møter du?

Familieveileder:
Gunvor Ruset: 916 52 709
Gro Vindal Starheim: 906 24 779
Siri Flemsæterhaug: 909 64 009

Kontakt

Molde helsestasjon
E-post
Telefon 71 11 23 00

Timebestilling
Mandag-fredag
09.00 - 15.00

Kart