Home-Start familiekontakten

Trenger du litt hjelp og støtte i hverdagen, eller er du interessert i å bli familiekontakt? 

Home-Start Familiekontakten er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder der familien selv ønsker støtte i hverdagen. Tilbudet er basert på frivillighet, der den frivillige familiekontakten gir av sin tid, 2-4t i uken over en periode.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med Solveig Haugland Torgersen i Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen.
Mail: Solveig.haugland.torgersen@frelsesarmeen.no
Tlf: 45840563

Hva koster det?

Tilbudet er gratis og i tillegg til andre hjelpetjenester.

Hvem kan bli frivillig familiekontakt?

Du må være over 20 år, ha erfaring med barn eller foreldrerollen, og er et lyttende medmenneske. Som familiekontakt vil du få tett oppfølging fra koordinator, minst 20 timer forberedelseskurs og et fellesskap med andre familiekontakter. Alle frivillige må fremlegge politiattest og signere taushetserklæring.

Ønsker du å bli frivillig familiekontakt?

Se informasjon om kurs i Molde her.

Mer informasjon

homestartnorge.no/til-foreldre
frelsesarmeen.no/barne-og-familievern/home-start

Home-Start Familiekontakten er i samarbeid med Molde kommune og driftes av Frelsesarmeen.