Barneblikk

Barneblikk

Barneblikk er et lavterskeltilbud for hele familien, både barnet, foreldre, søsken og andre.

Hva tilbyr vi?

  • Venter dere barn eller er nylig blitt foreldre?
  • Er forventingene blandet med usikkerhet i forhold til foreldrerollen?
  • Er dere berørt av utfordringer knyttet til rusmiddelbruk og/eller psykisk helse?

I samarbeid med dere ønsker vi å bidra til at barnet deres får en best mulig start i livet og at dere foreldre kan oppleve best mulig mestring av foreldrerollen, familielivet og egne liv. Vi kan tilby hjelp med barnets utvikling, foreldrerollen, familiesamspill, psykisk helse og rusmiddelvansker.

Les mer om barneblikk på nettsidene til Helse Møre og Romsdal

Kontakt

Kristin Skårstad
E-post
Mobil 93 20 21 66
Heidi Sporsheim
sykepleier/Barneblikk
E-post
Mobil 94 16 45 11

Adresse

Molde helsestasjon
Gotfred Lies plass 4
6413 Molde

Kart