Aktuelle kommunale føringer

Aktuelle kommunale føringer

Planene er under revideringsarbeid og ferdigstilles juni 2021.  
Forlag/høringsutkast: 


Etter at de overordnede planene er laget, starter arbeidet med revidering av tidligere planer:

Oppdaterte planer i kommunens planportal