Universelle tiltak

Universelle tiltak

(PDF, 82 kB)   

  

 

 

 

 

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år

I barnehagen

LØFT 
Vennskap på ramme alvor
COS - Circle of security
Helsesykepleier i barnehagen
Trekantsamtale – overgangen mellom barnehage og skole. Ved behov.

I skolen

Pals (ved fire barneskoler)
Zippys venner (1.-4. trinn)
Skolehelsetjeneste - gruppetilbud/klasseundervisning
Psykologisk førstehjelp (5.-7. trinn)
Psykisk helse i ungdomsskolen (8. trinn)
Mestring og bevegelsesglede (1. trinn) 
Undervisning på 4. trinn («Mitt liv»)
NOK og Krisesenteret undervisning på 8. trinn
Heldige er den som har teite foreldre - tema foreldremøte 9. trinn. (+politiet)
VIP - Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VG1)                         
Trekantsamtale – overgangen mellom barnehage og skole. Ved behov.

Helse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten - konsultasjon, veiledning, gruppetilbud
Skolehelsetjeneste - gruppetilbud/klasseundervisning
Helsestasjon for ungdom
Helsesykepleier i barnehagen
COS – Circle of security (i bhg)
ICDP
Fysio-/ergoterapi
Mestring og bevegelsesglede (1. trinn) 
Zippys venner (1.-4. trinn)
Psykologisk førstehjelp (5.-7. trinn)
Psykisk helse i ungdomsskolen (8. trinn)
Heldige er den som har teite foreldre - tema foreldremøte 9. trinn. (+politiet)
VIP - Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VG1)                   
Tematreff for gravide.             

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Zippys venner (1.-4. trinn)
Psykisk helse i ungdomsskolen (8. trinn)
Heldige er den som har teite foreldre - tema foreldremøte 9. trinn. (+politiet)
VIP - Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VG1).  

Psykisk helse- og rustjenester

Psykisk helse i ungdomsskolen (8. trinn)
Heldige er den som har teite foreldre - tema foreldremøte 9. trinn. (+politiet)
VIP - Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen (VG1).