Selektive tiltak

Selektive tiltak

 

 

 

 

 

 

 

Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år

I barnehagen

Førskoleteam
COS – Circle of security
Trekantsamtale – overgangen mellom barnehage og skole


I skolen

Skoleteam
Mestrende Barn grupper for triste og engstelige barn
Snap (en del av PALS, på fire skoler)
Trekantsamtale – overgangen mellom barnehage og skole

Helse

Førskoleteam
COS – Circle of security
TTT (Tidlig tverrfaglig tiltak)
Trekantsamtale – overgangen mellom barnehage og skole
Barneblikk
Skoleteam
Mestrende Barn grupper for triste og engstelige barn
Helsestasjon for ungdom
Ekstraoppfølging på helsestasjon eller av skolehelsetjenesten
ICDP
TIBIR/PMTO
Familieveiledning
Fysio-/ergoterapi
Vannfontene fysio
Familiemøte m/BUP

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Førskoleteam
COS – Circle of security
Trekantsamtale – overgangen mellom barnehage og skole
Skoleteam
Mestrende Barn grupper for triste og engstelige barn
Ressursteam -minoritetsspråklige
DU gruppe
Autismenettverk

Familiemøte m/BUP

Barnevern

Førskoleteam
Skoleteam
COS – Circle of security
Familieråd
Ressursteam -minoritetsspråklige
Tverrfaglige team -samarbeidskommuner
Familiemøte m/BUP
Barnevernvakt

Psykisk helse- og rustjenester

Rask psykisk helsehjelp, fra 16 år
Barneblikk

Annet

SLT (tema og koordinator)
Treffpunkt - for barn  (alvorlig sykdom familie)
Ledsagerbevis - Informasjon og søknadsskjema