Indikative tiltak

Indikative tiltak

  

(PDF, 74 kB)    

 

 

 

 

 

 


Rettighetsplakaten; rettigheter som gjelder for alle barn mellom 0 og 18 år

PPT

COS - Circle of security
Marte Meo 
Trekantsamtale

Helsetjenester

TTT - Tidlig tverrfaglig innsats
Fysio-/ergoterapi
Vannfontene
PMTO
Barneblikk
Trekantsamtale

Psykisk helse- og rustjenester

Ungdomsteam
Rask Psykisk Helsehjelp, fra 16 år
Ungdomskontakt
Hasjavvenning
Ungdomskontrakt
Barneblikk

Barnevernstjenesten

Individuelt tilpassede tiltak (nettverksarbeid og/eller miljøterapi)
COS - Circle of security
Marte Meo 
Kjør for livet
Familieveiledning
Veiledning – fosterforeldre
Støttekontakt
Besøkshjem
Familieråd
Økonomi 
Barnevernvakt

Andre

Støttekontakt 
Ledsagerbevis