BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats

Klikk for stort bilde

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og/eller foreldre/foresatte det er knyttet en undring eller bekymring til. BTI gir oss en fast arbeidsstruktur og hjelper oss til å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.  

BTI – Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Molde kommune (bedreinnsats.no)

 

 

 

Klikk for stort bilde