å Ville Vel - for barn og unge i Molde kommune

å Ville Vel - for barn og unge i Molde kommune

    (klikk for større bilde)
"å Ville vel - for barn og unge i Molde kommune" er resultatet av prosjektet "Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn". Kommunen fikk i 2020  midler til å tilpasse tidligere arbeid til ny kommune og til å implementere dette. Oppdraget var å utarbeide en grafisk modell som synliggjør hvordan kommunen systematisk jobber for å identifisere og følge opp utsatte barn, fra graviditet og så lenge behovet varer. Modellen skal synliggjøre hvordan det arbeides på tre nivå: kommunenivå (administrativ- og politisk ledelse), tjenestenivå (sektor/enhet) og individnivå (hver enkelt ansatt). Som en del av arbeidet ble det bestemt at samhandlingsmodellen BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skulle brukes av alle i Molde kommune. BTI-modellen kan brukes både på system- og på individnivå. 

Kommunenivå          Tjenestenivå          Individnivå