Føler du deg utrygg hjemme?

Føler du deg utrygg hjemme?

Det er ikke alltid lett å vite om det du har opplevd er alvorlig nok. Hvis du lurer på om det er alvorlig nok - så er det det. Da ber vi deg om å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg. 

Her er mer informasjon til deg som lurer på om du har blitt utsatt for vold eller overgrep

Ønsker du å snakke med noen?

Krisesenteret - tilbud til kvinner, menn og barn. 
Døgnåpen vakttelefon: 71 25 66 66

Barnevernet
Vi vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.
Ring barneverntjenesten på dagtid - 71 11 16 00 
Ring barnevernsvakta 976 01 616 - ettermiddag, kveld, natt.

Familiekontoret i Molde
Vi tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning. 

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

Krisesenteret
Her kan du komme både dag og natt for å bo trygt. Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp - trusler og psykisk vold er like alvorlig. 
Døgnåpen vakttelefon: 71 25 66 66

Politiet

Ved akutt fare ring politiet 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg å dra til krisesenteret.