Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Mistanke om radikalisering eller voldelig ekstremisme

Mistanke om radikalisering eller voldelig ekstremisme

Hvordan kan vi forebygge radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme i Molde?

Denne veilederen er laget for ansatte i skole, barnevern, helse, kultur, fritid, politi og andre som arbeider med mennesker.

Veilederen skal gi informasjon om hvilke tegn vi må være bevisst på, og hvordan vi møter og følger opp personer i Molde som står i fare for å radikaliseres og utvikle voldelig ekstremisme.

Innholdet i veilederen er hentet fra ulike nasjonale veiledere, og er tilpasset Molde kommune. Den er resultat av et samarbeid mellom Molde kommune og Molde politistasjon.

Husk at du har plikt til å avverge lovbrudd.

Radikalisering og voldelig ekstremisme