Mistanke om radikalisering eller voldelig ekstremisme

Mistanke om radikalisering eller voldelig ekstremisme

Hvordan kan vi forebygge radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme i Molde?

Denne veilederen er laget for ansatte i skole, barnevern, helse, kultur, fritid, politi og andre som arbeider med mennesker.

Veilederen skal gi informasjon om hvilke tegn vi må være bevisst på, og hvordan vi møter og følger opp personer i Molde som står i fare for å radikaliseres og utvikle voldelig ekstremisme.

Innholdet i veilederen er hentet fra ulike nasjonale veiledere, og er tilpasset Molde kommune. Den er resultat av et samarbeid mellom Molde kommune og Molde politistasjon.

Husk at du har plikt til å avverge lovbrudd.

Radikalisering og voldelig ekstremisme