Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

SFO-ruter

SFO-ruter

I løpet av skoleåret legges det inn fem studie- og planleggingsdager for personalet. SFO er stengt på disse dagene.

Alle barn skal ha minimum fire uker ferie i løpet av kalenderåret. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for å følge opp det.

SFO-rute 2018 - 2019
SFO-rute 2018 - 2019
Måned Dato Kommentar
Januar 3. Første skoledag i 2019
Februar 25. - 1. mars SFO åpen i skolens vinterferie (uke 9)
April 15. - 22. SFO stengt i påska (uke 16)
Mai 16. SFO åpent
31. SFO stengt. Planleggingsdag
Juni 21. Siste skoledag
24. - 28. SFO åpent
Juli 1. - 5. SFO åpent
29. - 31. SFO åpent
SFO-rute høsten 2019 SFO-rute høsten 2019
SFO-rute høsten 2019
Måned Dato Kommentar
August 1. - 13. SFO åpent
14. SFO stengt. Planleggingsdag
15. SFO stengt. Planleggingsdag
16. SFO stengt. Planleggingsdag
19. Skoleåret starter for elevene
Oktober 7. - 11. SFO åpent i høstferien (uke 41)
Desember 20. Siste skoledag før jul
23. SFO åpent
24. - 31. SFO stengt

Kontaktinformasjon

Bo Anton Nielsen
Rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191
Fant du det du lette etter?