Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Tidlig eller utsatt skolestart

Tidlig eller utsatt skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt.

Utsatt skolestart

Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.

Barnet har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars det året barnet fyller 6 år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

Tidligere skolestart

Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars.

For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars det året barnet fyller 5 år. NB! Kontakt PPT i god tid før søknadsfristen.

PPT vurderer barnets utviklingsstatus både ved tidlig og utsatt skolestart. PPT gir råd til kommunen, som fatter vedtak.

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Mer om klagemulighet står i brevet du mottar fra kommunen.

Se også Opplæringsloven § 2-1, 3. ledd.

Kontaktinformasjon

Bo Anton Nielsen
Rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191
Fant du det du lette etter?