Skolerute

Skolerute

Oversikt over ferie- og fridager.

Skolerute 2019-2020
Skolerute 2019-2020
Måned Forklaring Antall skoledager
August Skolestart er 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie er uke 41. (7. - 11. oktober) 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul er 20. desember 15
Januar Første skoledag etter jul er 6. januar 20
Februar Vinterferie er uke 8. (17. -21. februar) 15
Mars 22
April Påskeferie er 6. april - 13. april. Første skoledag etter påske er 14. april. 16
Mai Fridag 22. mai 18
Juni Siste skoledag er 19. juni 14

 

Prinsipp for skoleruta

Kontaktinformasjon

Bo Anton Nielsen
Rådgiver
E-post
Telefon 71 11 10 67
Mobil 922 90 191