Fagseksjon skole

Fagseksjon skole

Ansvarlig: Ivar Vereide

Kommunen er ansvarlig for å gi et opplæringstilbud for innbyggerne i sin kommune. Her ligger det både et ansvar for å stille nødvendige ressurser til disposisjon, og et ansvar for å vurdere om opplæringstilbudet er i samsvar med opplæringsloven og læreplanverket.

Kontaktinformasjon

Ivar Ola Vereide
Fagsjef skole
E-post
Telefon 71 11 10 61
Fant du det du lette etter?