Vedtatte planer og strategier

Vedtatte planer og strategier

Administrasjon

Navn

Gjelder fra

Lønnsstrategisk plan (PDF, 331 kB)

2016

Plan for ansattes rett til medbestemmelse  (PDF, 250 kB)

2015

Arbeidsgiverstrategi (PDF, 2 MB)

2014

Strategisk kompetanseplan (PDF, 2 MB)

2014

 

Arealplaner

Her finner du vedtatte reguleringsplaner fra 2008 og fram til i dag.

Planregisteret

Navn

Gjelder fra

Saksnummer

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden (Sjøplanen)

2017

 

Molde 2040: Kommunedelplanens arealdel  (Mellom Strande og Aukra grense)

2016

K201401

Kommunedelplan for Hjelset

2016

K201301

Kommunedelplan for Møreaksen

2013

 

Kommunedelplan for Bolsøya (PDF, 3 MB)

2012

K200901

FV 64, Åfarnes - Sølsnes, (Langfjordtunnelen)

2012

K201101

Kommuneplanens arealdel 2009 – 2020 (Øst for Strande, uten Hjelset)

2009

K200801

 

Arkiv

Navn

Gjelder fra

Arkivplan

2011

 

Bolig og eiendom

Navn

Gjelder fra

Boligbyggeprogram, framskaffelse av boliger (PDF, 744 kB)

2016

Boligsosial handlingsplan (PDF, 544 kB)

2012

 

Budsjett og økonomi

Navn

Gjelder fra

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

2019

 

Helse, sosial og omsorg

Navn

Gjelder fra

Helse- og omsorgsplan

2018

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (PDF, 2 MB)

2017

 

Innovasjon og digitalisering

Navn

Gjelder fra

Innovasjonsstrategi (PDF, 647 kB)

2018

Digitaliseringsstrategi for ROR-IKT-kommunene (PDF, 342 kB)

2018

IKT strategiplan for oppvekst og kulturskole (PDF, 2 MB)

2017

 

Klima og miljø

Navn

Gjelder fra

Energipolitisk handlingsplan  (PDF, 87 kB)

2008

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Navn

Gjelder fra

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB)

2013

 

Kommunikasjon

Navn

Gjelder fra

Kommunikasjonsstrategi (PDF, 2 MB)

2015

 

Kultur, idrett og frivillighet

Navn

Gjelder fra

Frivilligplan (PDF, 576 kB)

2014

Kulturplan (PDF, 555 kB)

2014

Idrett og fysisk aktivitet (PDF, 3 MB)

2014

 

Oppvekst

Navn

Gjelder fra

Saksnummer

Fra eldst til yngst  (barnehage til skole) (PDF, 344 kB)

2017 (rev)

 

Barnehageplan (PDF, 4 MB)

2016

2016/2668
PS 107/16

Barne- og ungdomsplan (PDF, 5 MB)

2016

2014/3658

Kvalitetsplan for grunnopplæring (PDF, 4 MB)

2013

 

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 734 kB)

2013

 

Plan for tilpasset opplæring (PDF, 912 kB)

2013

 

 

Rus

Navn

Gjelder fra

Ruspolitisk handlingsplan (PDF, 4 MB)

2016

 

Vann og avløp

Navn

Gjelder fra

Hovedplan avløp (PDF, 11 MB)

2013

Hovedplan vannforsyning (PDF, 8 MB)

2010

 

Vei og trafikk

Navn

Gjelder fra

Saksnummer

Hovednett for gående og syklende

2013

1502K200902

Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser

2012

 
 
Fant du det du lette etter?