Budsjett- og økonomiplaner

Budsjett- og økonomiplaner

Molde kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år.   

Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for formannskapet. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til kommunestyret. Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

Budsjett og økonomiplaner:

Budsjett 2019 Økonomiplan 2019 –2022

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018 - 2021

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 - 2020

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 - 2019

Kontaktinformasjon

Terje Tveeikrem Sæter
Seksjonsleder
E-post
Telefon 71 11 11 21
Fant du det du lette etter?