Utsatt søknadsfrist

Fristen for å søke på stilling som enhetsleder ved Langmyra skole og undervisningsinspektør ved Sellanrå skole er utsatt til
20. mai. Det har vært nedetid på et dataverktøy som gjorde at du ikke kunne søke i perioden 12-15. mai. Nå fungerer ting som de skal! Velkommen som søker!

Budsjett- og økonomiplaner

Budsjett- og økonomiplaner

Molde kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år.   

Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for formannskapet. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til kommunestyret. Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

Budsjett og økonomiplaner:

Budsjett 2019 Økonomiplan 2019 –2022

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018 - 2021

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 - 2020

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016 - 2019

Kontaktinformasjon

Terje Tveeikrem Sæter
Seksjonsleder
E-post
Telefon 71 11 11 21
Fant du det du lette etter?