Årsrapporter

Årsrapporter

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret.

Rapporten fungerer i tillegg som et informasjonsdokument for kommunens innbyggere, næringsliv og andre lesere gjennom beskrivelse av de kommunale enheter og oppnådde resultater i 2017.

Årsrapporten er detaljrik og omfattende. Dette er gjort for at politikere, ansatte og innbyggere skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for driften.

Årsrapporter:


Årsrapport 2018

Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014

Kontaktinformasjon

Kurt Magne Thrana
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 11 11 23
Mobil 915 86 607