Barnerepresentanten

Barnerepresentanten

God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. Det innebærer blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse.

Alle som utformer planer skal ta hensyn til barn og unges oppvekstmiljø og levekår, og kommunen skal sikre at behandlingen av byggesaker blir i tråd med planene.

Barnerepresentanten er barn og unges talsperson i slike saker, og skal hjelpe til slik at barn og unge får ta del i arealplanleggingen. Barnerepresentanten skal se til at saksbehandling og vedtak er i tråd med Rikspolitiske Retningslinjer.

I Molde kommune er det politiker Torunn Dyrkorn (H) som ivaretar rollen som barnerepresentant. Vararepresentant er Helen Cecilie Wold (H).

Lover og retningslinjer