Radon

Radon

Hva er radon?

Radongass er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.

På direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine nettsider kan du lese om radon.

I byggteknisk forskrift (TEK17) kan du lese hvilke krav som stilles for ulike bygg og rom.

Radon i Molde

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) utarbeidet i 1988 et tolkingskart over radioaktiv stråling i berggrunnen i Møre og Romsdal. Undersøkelsene er gjort fra bil og følger derfor vegnettet i stor grad. Ut ifra dette kartet har størstedelen av fylket, også Molde, "vanlig stråling".

Kontaktinformasjon

Svein Kvakland
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 71 11 12 45
Mobil 941 57 225

Adresse

Post:
Helsetjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøk:
Gotfred Lies Plass 4
6413 Molde