Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Molde kommune har lisens for å sertifisere virksomheter som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn-programmet er et verktøy for å heve miljøstandarden i små og mellomstore private bedrifter, samt offentlige virksomheter.
I privat sektor retter programmet seg mot all virksomhet innen industri, transport, handel og service.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller aktuelle bransjespesifikke kriterier, kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Gevinsten vil blant annet være sparte penger på drift, forbedret arbeidsmiljø og en tydelig miljøprofil.

Miljøfyrtårn-sertifikatet er et norsk, offentlig sertifikat. Det kan danne grunnlag for videre arbeid mot internasjonale sertifiseringer som ISO 14001, EMAS og lignende.

På miljøfyrtårnkontorets nettsider finner du flere opplysninger om sertifiseringsordningen.

Spørsmål kan også rettes til Svein Kvakland (tlf. 71 11 12 45) som er kommunekontakt og godkjent sertifisør for virksomheter i Molde kommune.

Disse virksomhetene er sertifisert i Molde (per 04.09.19):

ADCom Molde IT Data AS
Aleris Ungplan & BOI-Molde
Atlantic MICE AS
Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS - Avdeling Molde
Christie & Opsahl AS
Classic Norway Drift AS
Fannefjord videregående skole
Fretex Miljø AS, Molde
Innovasjon Norge, Møre og Romsdal (avd. Molde)
Istad Kraft AS
KPMG Molde
Lindbak AS Avd. Molde
Maske grupper AS, Avd. Molde
Mester Grønn, Molde Storsenter
MIFO AS
Mobarn Bolsøya barnehage
Mobarn Cecilienfryd barnehage
Mobarn Høgnakken barnehage
Mobarn Nordbyen barnehage
Mobarn Vågsetra barnehage
Mobarn Øverland barnehage
Molde og Romsdal Havn IKS
Molde kompetanseregion (Distriktstannklinikken St. Carolus)
Molde videregående skole
Moldejazz
Møre og Romsdal fylkeskommune, sentraladministrasjonen
Nesje AS
Norconsult AS - Molde
Posten Norge AS, Molde Postkontor
Princess Amfi Roseby
Serit IT Partner Møre AS, avd. Molde
SpareBank 1 SMN - Molde
Thon Hotel Moldefjord
TIBE reklamebyrå AS
Triangel Business Solutions AS
Vinmonopolet Molde
Visit Nordmøre & Romsdal AS
XPRO AS

Kontaktinformasjon

Svein Kvakland
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 71 11 12 45
Mobil 941 57 225