Grave i forurenset grunn

Grave i forurenset grunn

Forurenset grunn

Hvis man skal bygge eller grave, har man plikt til å vurdere om det kan være forurenset grunn i området, ut fra stedets historie og tidligere aktivitet i området. Hvis man antar eller mistenker at grunnen er forurenset, må man undersøke nærmere. Ansvaret ligger på tiltakshaveren, som kan være grunneier, entreprenør eller utbygger.

Plan for håndtering av forurensning

Dersom det viser seg at grunnen er forurenset, må tiltakshaveren lage en plan for hvordan forurensningen skal bli håndtert. Planen skal sendes til postmottak@molde.kommune.no og godkjennes av Molde kommune. I sin godkjenning stiller kommunen krav og setter betingelser som tiltakshaveren må følge.

Mer informasjon finner du på Miljødirektoratet sine sider.

Miljødirektoratet har samlet informasjon fra kartlegging og registrering av forurensningssaker som myndighetene kjenner til. Denne informasjonen finner du her.

Kontaktinformasjon

Merete Sundstrøm
Avdelingsleder, Forvaltning
E-post
Telefon 71 11 13 15
Mobil 916 52 733