Om byggesak og geodata

Om byggesak og geodata

Enhetsleder: Aleksander Aasen Knudsen
E-post: postmottak@molde.kommune.no

Enheten er delt i to virksomheter; byggesak og geodata.

Byggesak har følgende oppgaver:

 • Byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • Hovedansvarlig for drift av nettverk for byggesaksbehandling i romsdalsregionen
 • Vertskommune for interkommunalt samarbeid for tilsyn i byggesaker

Geodata har følgende oppgaver:

 • Kart- og oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • Behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • Behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • Eiendomsarkiv og ajourhold av matrikkelen, G- og A-delen
 • Drift og utvikling av kommunens kartverk
 • Salg av eiendomsinformasjon (meglerpakken)

Oversikt ansatte Byggesak og geodata

Åpningstider

12.00-15.30

Adresse

Torget 2, 6413 Molde

Kart