Konsesjon og boplikt

Konsesjon og boplikt

Hva er konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger.
 

Konsesjon

Kontaktinformasjon

Nils Bjørn Venås
Konstituert landbrukssjef, Seksjon arealplan og landbruk
E-post
Telefon 71 11 10 97
Mobil 932 31 457

Adresse

Seksjon arealplan og landbruk
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde